We werken aan een update van deze pagina

Vanaf 1 januari 2024 gelden de regels van de nieuwe Omgevingswet. Deze wet regelt alles wat van invloed is op de fysieke leefomgeving (alles wat u buiten ziet, hoort of ruikt). In verband met de nieuwe wet werken we aan een aanpassing van de tekst op deze pagina. Wilt u nu informatie over dit onderwerp? Stuur een mail naar gemeente@dalfsen.nl of bel 14 0529.

Wat is het?

Kabels en leidingen in de grond mag u alleen leggen in openbaar gebied. Dit moet u eerst melden bij het Kadaster.

Als u boven de grond kabels en leidingen wilt plaatsen, dan hebt u een omgevingsvergunning nodig.

Wat moet ik doen?

U doet uw melding bij het Kadaster. Geef hierbij de volgende informatie:

  • een omschrijving van de werkzaamheden
  • een planning van alle werkzaamheden
  • de geplande startdatum en duur van de werkzaamheden
  • het soort aan te leggen kabel of leiding
  • het aantal aan te leggen kabels of leidingen
  • gegevens waar de kabel of leiding gelegd gaat worden (tracé)

In bepaalde situaties is melden niet genoeg:

  • Als u nieuwe buisleidingen voor gevaarlijke stoffen op een nieuw traject plaatst, vraag dan om het omgevingsplan aan te passen.
  • Als u nieuwe buisleidingen voor gevaarlijke stoffen op een bestaand traject plaatst, vraag dan een omgevingsvergunning aan.
  • Als u kabels of leidingen boven de grond plaatst, dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. U kunt deze aanvragen via het Omgevingsloket.

Extra informatie

Meer informatie vindt u bij het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC). KLIC is een onderdeel van het Kadaster.

Contact

Heeft u gevonden wat u zocht?