We werken aan een update van deze pagina

Vanaf 1 januari 2024 gelden de regels van de nieuwe Omgevingswet. Deze wet regelt alles wat van invloed is op de fysieke leefomgeving (alles wat u buiten ziet, hoort of ruikt). In verband met de nieuwe wet werken we aan een aanpassing van de tekst op deze pagina. Wilt u nu informatie over dit onderwerp? Stuur een mail naar gemeente@dalfsen.nl of bel 14 0529.

Omgevingswet

Heeft u een nieuw plan dat van invloed is op de fysieke leefomgeving (alles wat u buiten ziet, hoort of ruikt)? Vanaf 1 januari 2024 gelden hiervoor de regels van de Omgevingswet.

De Omgevingswet per 1 januari 2024

Wat is het?

Bomen bepalen voor een groot deel de sfeer en de schoonheid van een stad, dorp of landschap. Als een boom gekapt wordt, duurt het lang voordat een nieuwe boom zijn functie en status over kan nemen. Daarom worden bomen beschermd. Om bomen te beschermen heeft de gemeente Dalfsen het bomenbeleid opgesteld. Eén van de onderdelen van het bomenbeleid is de regelgeving rondom het kappen van bomen en andere houtopstanden.

Hoe werkt het?

Kappen houtopstanden binnen de bebouwde kom

U heeft een vergunning nodig voor bomen die aangemerkt zijn als monumentaal en waardevol. In het gemeentehuis en bij de servicepunten ligt een lijst van monumentale en waardevolle bomen. U kunt de lijst ook downloaden onder het kopje "documenten". Indien de boom niet is aangemerkt als monumentaal of waardevol kunt de u de boom zonder vergunning kappen.

Kappen houtopstanden buiten de bebouwde kom

U heeft een vergunning nodig voor alle bomen en houtopstanden waarvan de diameter/dikte van de stam meer is dan 30 centimeter. Dit moet u meten op 1,30 meter hoogte boven het maaiveld.

De vergunningplicht geldt niet voor:

 • Coniferen, dennen, ceders, larixen, niet geknotte wilgen, niet geknotte populieren, lijsterbessen, sierkersen, sierappels, sierperen;
 • Berken, elzen en meidoorns voor zover ze deel uitmaken van een rijbeplanting van minder dan zes bomen of singelbeplanting van maximaal 2,5 meter breed en 5 meter lang;
 • Fruitbomen en windschermen om boomgaarden;
 • Naaldbomen, niet ouder dan 20 jaar, die als kerstboom worden geteeld;
 • Kweekgoed;
 • Houtopstanden die bij wijze van dunning geveld moeten worden;
 • Houtopstanden die liggen binnen de bebouwde kom volgens artikel 4.1 sub a Wet natuurbescherming (voorheen boswet) vastgestelde grenzen en de houtopstand niet is aangemerkt als waardevolle boom/houtopstand volgens de door het college hiervoor vastgestelde beleidsregels: De grenzen en waardevolle bomen per kern kunt u vinden onder het kopje "documenten";
 • Houtopstanden waarvan instandhouding volgens boomdeskundige maatstaven niet langer verantwoord is ter voorkoming van letsel of schade en/of de houtopstand moet worden geveld krachtens de Plantenziekenwet, mits hiervoor toestemming is gegeven door het college van burgemeester en wethouders: In dit geval kunt u het beste eerst contact opnemen met de wijkbeheerder.

Deze uitzondering geldt niet voor houtopstanden die geplant zijn in het kader van een herplantplicht of een andere (private) overeenkomst met een bestuursorgaan.

Wat heb ik nodig?

 • Naam en adres van de aanvrager;
 • Reden aanvraag;
 • Soort en aantal boom/bomen;
 • Doorsnede boom/bomen;
 • Standplaats van de boom;
 • Voornemen tot herplant;
 • Situatieschets;
 • Handtekening aanvrager en eigenaar.

Documenten

Heeft u gevonden wat u zocht?