GBLT

Wij heffen en innen belastingen voor gemeente Dalfsen en voor waterschap Drents Overijsselse Delta(externe link).

Op uw aanslagbiljet van GBLT staat de gemeente- en waterschapsbelasting. 

Website GBLT

Kwijtschelding gemeente- en waterschapsbelastingen

DigiD linkKwijtschelding aanvragen (GBLT Burgers)

eHerkenning linkKwijtschelding aanvragen (GBLT Ondernemers)

Kunt u niet in Mijn Loket?

Dan kunt u telefonisch een formulier voor kwijtschelding aanvragen. U kunt ons daarvoor bellen op het nummer 088-064 55 55. Wij zijn open van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

Als wij uw aanvraag ontvangen, sturen we u een brief. Dat doen we binnen 10 dagen. Krijgt u geen brief? Dan heeft GBLT uw aanvraag niet ontvangen.

Contact

Heeft u gevonden wat u zocht?