Vanaf vrijdag 4 juni 2021 start de gemeente Dalfsen met een campagne rondom het vernielen en wegnemen van verkeersborden. Verkeersborden en –tekens zijn bedoeld om verkeersdeelnemers te informeren over hoe zij zich horen te gedragen in het verkeer. Daarnaast waarschuwen verkeersborden en wegbebakening weggebruikers voor gevaarlijke situaties.

Helaas komt het steeds vaker voor dat verkeersborden langs de wegen verdwijnen of worden vernield. Om gevaarlijke situaties met grote gevolgen te voorkomen moet de gemeente deze borden zo snel mogelijk vervangen. Dit brengt hoge kosten met zich mee. Een verkeersbord met bevestigingsonderdelen kost minimaal € 100,-. Als het verkeersbord (inclusief flespaal) vervangen moet worden door de buitendienst loopt het bedrag al snel op tot € 200,- of meer.

Wat veel mensen vergeten is dat het vernielen of stelen van een verkeersbord valt onder de strafbare feiten diefstal en vernieling. Het wegnemen van een verkeersbord kan jou dus grote problemen opleveren, zoals een gevangenisstraf én een hoge boete. Boetes voor vernieling of diefstal vallen in de vierde categorie(externe link). De hoogte van de boete is afhankelijk van de ernst van de overtreding, de omstandigheden, leeftijd en het verleden met justitie.

Dus laat in het vervolg de verkeersborden lekker hangen. Jij geen boete, wij geen ongelukken!