Wat is het?

Wilt u leerlingenvervoer aanvragen?

Dan moet u, ouders of verzorgers, zelf een aanvraag indienen. Dit kan alleen online.

Let op: U hebt een DigiD nodig. Het gaat om de DigiD van de ouders/verzorgers. Hebt u nog geen DigiD? Vraag die dan aan via www.digid.nl/aanvragen(externe link).

DigiD linkOnline aanvraagformulier Leerlingenvervoer 2024 - 2025

DigiD linkOnline aanvraagformulier Leerlingenvervoer 2023 - 2024

Online formulier Afmelden leerlingenvervoer

Wat heb ik nodig?

Tip: Voor u begint met de online aanvraag zorg dan dat u alle benodigde gegevens bij de hand hebt zoals bijvoorbeeld:

 • Gemotiveerd vervoersadvies van de school;
 • Verzamelinkomen 2022;
  • U vindt uw verzamelinkomen op uw definitieve aanslag inkomstenbelasting 2022 . U kunt ook een inkomstenverklaring 2022 (voorheen IB60-formulier) opvragen bij de Belastingdienst(externe link). Dit is een officiële verklaring waar uw inkomensgegevens in staan.
 • Medische informatie;
 • Indien van toepassing:

Wat moet ik doen?

U dient een aanvraag in bij de gemeente. Doe dit vóór 1 juni. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

 • Soort vervoer
 • Naam en plaats van de school

Aanvullende informatie

Veel gestelde vragen

Lees de informatie ook als u al gebruik maakt van het leerlingenvervoer. Zo blijft u goed op de hoogte.

1. Voor welke leerlingen is leerlingenvervoer?

Leerlingenvervoer is mogelijk voor leerlingen van:

 • Scholen voor basisonderwijs op religieuze of levensbeschouwelijke grondslag;
 • Scholen voor speciaal basisonderwijs;
 • Het speciaal onderwijs;
 • Het voortgezet speciaal onderwijs;
 • Het regulier basisonderwijs voor kinderen met een structurele lichamelijke, verstandelijke, zintuigelijke of psychische handicap;
 • Het regulier voortgezet onderwijs voor kinderen met een structurele lichamelijke, verstandelijke, zintuigelijke of psychische handicap.

2. Welke vormen van leerlingenvervoer zijn er?

Er zijn vier vormen van leerlingenvervoer:

 • Fiets:
  • uw kind fietst zelfstandig of onder begeleiding naar school. De vergoeding is € 0,09 per kilometer tussen de woning en school en omgekeerd.
 • Openbaar vervoer:
  • wanneer uw kind met het openbaar vervoer naar school kan reizen, kunt u daarvoor een vergoeding ontvangen. Kan uw kind dit door zijn/haar leeftijd of beperking niet zelfstandig? Dan vergoeden wij ook de OV-kosten voor begeleiding.
 • Eigen vervoer:
  • u brengt uw kind met de auto naar school. U kunt hiervoor een vergoeding krijgen van € 0,23 per kilometer betreft het schooljaar 2024-2025.
 • Aangepast vervoer:
  • is fietsen, reizen met openbaar vervoer of eigen vervoer niet mogelijk? Dan is aangepast vervoer een misschien een optie. Kan uw kind met het openbaar vervoer, maar kunt u uw kind daarbij niet begeleiden? Dan is dit geen reden om aangepast vervoer toe te kennen.

3. Wat betekent aangepast vervoer voor uw kind?

Aangepast vervoer is vervoer met de taxi(bus). Houdt u rekening met een reistijd tot maximaal 75 minuten. Meer informatie over het vervoer krijgt u van de vervoerder zodra wij uw kind aanmelden voor aangepast vervoer.

4. Zorgt de gemeente voor leerlingenvervoer naar elke school van mijn keuze?

Nee, leerlingenvervoer is alleen voor vervoer van huis naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school. Met een toegankelijke school bedoelen we dat deze past bij de mogelijkheden van uw kind. Of past bij uw religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond. Kiest u voor een school verder weg? Dan moet u dit motiveren. Denk bijvoorbeeld aan een afwijzing door de dichtstbijzijnde school omdat er geen plaats is.

5. Ik woon dichtbij de school van mijn kind. Kan ik toch leerlingenvervoer krijgen?

Niet altijd. Voor leerlingenvervoer geldt een minimale kilometergrens van 6 km. De kilometergrens geldt niet wanneer uw kind vanwege een structurele lichamelijke, verstandelijke, zintuigelijke of psychische handicap geen andere mogelijkheden heeft om te reizen. In dit soort gevallen vraagt de gemeente advies van een deskundige.

Voor de afstand van huis naar school gaan wij uit van de kortste route met de fiets volgens ANWB Routeplanner(externe link).

6. Moet ik betalen voor leerlingenvervoer?

Dat is afhankelijk van de school die uw kind bezoekt:

Gaat uw kind naar een school voor basisonderwijs op religieuze of levensbeschouwelijke grondslag? Of naar de speciale school voor basisonderwijs? En is uw verzamelinkomen in het jaar 2022 hoger dan € 29.700,00? Dan betaalt u een eigen bijdrage van € 596,00 (schooljaar 2024/2025). U betaalt de eigen bijdrage voor maximaal 1 kind per gezin.

7. Hoe kan ik berekenen of ik de eigen bijdrage moet betalen?

U vindt uw verzamelinkomen op uw definitieve aanslag inkomstenbelasting 2022. U kunt ook een inkomstenverklaring 2022 (voorheen IB60-formulier) opvragen bij de Belastingdienst(externe link). Dit is een officiële verklaring waar uw inkomensgegevens in staan.

8. Hoe vraag ik leerlingenvervoer aan voor mijn kind?

Om voor leerlingenvervoer in aanmerking te komen moet u zelf een aanvraag indienen. Dit kan alleen online. Hiervoor hebt u uw DigiD nodig. Hebt u nog geen DigiD? Vraag deze dan aan via www.digid.nl/aanvragen(externe link).

9. Wat gebeurt er na mijn aanvraag leerlingenvervoer?

Hebt u een aanvraag gedaan, dan onderzoekt de gemeente welke vorm van leerlingenvervoer het beste bij uw kind past. Wij streven naar zoveel mogelijk zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Daarom bekijken we eerst of uw kind kan fietsen, met of zonder begeleiding. Gaat dat niet? Dan bekijken we of uw kind kan reizen met openbaar vervoer, met of zonder begeleiding. Gaat ook dat niet, dan kijken we samen met u naar de mogelijkheid om uw kind zelf te vervoeren tegen een vergoeding. Mocht ook dit niet mogelijk zijn dan is aangepast vervoer een optie.

10. Wanneer neemt de gemeente een besluit op mijn aanvraag?

Binnen 8 weken na ontvangst van een volledige aanvraagformulier ontvangt u een besluit op uw aanvraag.

Hoe lang duurt het?

U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u leerlingenvervoer krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

DigiD linkOnline formulier Bezwaar maken

Contact

Heeft u gevonden wat u zocht?