Wat is het?

Gemeente Dalfsen gebruikt voor voor onderhandse aanbestedingen een systematiek voor het selecteren van lokale leveranciers. Lokale leveranciers kunnen zich op selectielijsten laten plaatsen. De selectielijsten zijn van toepassing op een deel van de overheidsopdrachten voor cultuurtechnische- en civieltechnische werken.

Selectielijsten:

  • 1a. Herinrichten openbare ruimte in stedelijk gebied met verharding in hoofdzaak bestaande uit straatwerk, (opdrachten < € 150.000);
  • 1b. Herinrichten openbare ruimte in stedelijk gebied met verharding in hoofdzaak bestaande uit straatwerk, (opdrachten > € 150.000).

Lokale leveranciers die op een lijst willen komen, moeten aan een aantal eisen voldoen. Het gaat om eisen op het gebied van ervaring, kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu.

Leveranciers die een opdracht uitvoeren worden tijdens en na oplevering van het werk beoordeeld. Leveranciers die een laag eindoordeel hebben gehaald, of als zij bijvoorbeeld niet te goeder trouw zijn, worden van de lijst verwijderd.

Leveranciers melden zich voor een lijst aan door een verzoek in te dienen via:

Online formulier Contact

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Gevonden wat u zocht?