Mantelzorg is de langdurige zorg voor een naaste met een ziekte, handicap of beperking. Dat kan zijn een partner, kind of hulpbehoevende ouder. Dit is niet iets waar mensen bewust voor kiezen, velen zien het als iets vanzelfsprekends: je doet het gewoon. Mantelzorg is onbetaald en niet vrijwillig. Een werknemer verleent mantelzorg vaak naast een betaalde baan.