Wat is het?

Indien u gehuwd bent (geweest) of een partnerschap heeft laten registreren, kunt u door middel van een "verzoek aanduiding naamgebruik" aangeven met welke naam u door de overheid wilt worden aangeschreven.
Voor alle duidelijkheid: uw eigen (geslachts)naam blijft daarbij ongewijzigd. Het betreft slechts een keuze over de wijze van aanschrijving. U heeft daarbij de keuze tussen uw eigen naam, de naam van uw (gewezen) echtgenoot/echtgenote/partner of beide namen.

Ook indien u niet de Nederlandse nationaliteit bezit, kunt u een verzoek tot naamgebruik indienen.

Online formulier Naamgebruik aanpassen

Online afspraak maken

Wat moet ik doen?

Het verzoek tot wijzigen van de aanduiding van het naamgebruik kan digitaal, aan de balie of per post worden gedaan.

Hoe lang duurt het?

De gemeente is, indien u aan de voorwaarden voldoet, wettelijk verplicht binnen vier weken na het verzoek hieraan gevolg te geven.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken: