Nationaal Programma berging vliegtuigwrakken met nog vermiste vliegers uit de Tweede Wereldoorlog.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft een ‘Nationaal Programma berging vliegtuigwrakken met nog vermiste vliegers uit de Tweede Wereldoorlog’ ingesteld. Het programma richt zich op de berging van vliegtuigwrakken en mogelijke stoffelijke resten van vermiste bemanningsleden. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft samen met gemeenten uitvoering aan 30 tot 50 kansrijke bergingen. In de eerste plaats om recht te doen aan de wens van nabestaanden van omgekomen bemanningsleden. Daarnaast is het een betekenisvol gebaar met het oog op de viering van 75 jaar bevrijding in 2020.

Het Nationaal Programma biedt de mogelijkheid voor gemeenten tot:

  • Het ontvangen van een bijdrage van 100% in de kosten van de berging van een vliegtuigwrak uit de WOII; 
  • De opsporing en ruiming van de hierbij aanwezige (conventionele) explosieven. 

De bijdrage wordt uitgekeerd via de zogenaamde “bommenregeling” in het gemeentefonds.

De Dalfser gemeenteraad heeft op 15 april 2019 positief besloten over de berging van het vliegtuigwrak. Vanaf dat moment werd gestart met de voorbereidingen. 

Heeft u gevonden wat zocht?