De overlast van eikenprocessierupsen werd de afgelopen jaren steeds meer. Door warm voorjaarsweer, het aantal eiken en een tekort aan natuurlijke vijanden, kwamen er meer rupsen. 

De natuurlijke vijanden van de rupsen zijn roofinsecten en zangvogels. Roofinsecten zijn dieren zoals sluipwespen, sluipvliegen, zweefvliegen, gaasvliegen, roofkevers, roofwantsen, oorwormen, sprinkhanen en mieren.

Mogelijkheden voor het lokken van natuurlijke bestrijders
Tussen gebouwen komen weinig roofinsecten, zangvogels en vleermuizen voor. Dat komt omdat de begroeiing vaak weinig beschutting geeft en er weinig verschillende plantensoorten aanwezig zijn. Meer roofinsecten kunnen komen als we bermen veranderen in bloemrijke groenstroken en parken en bedrijfsterreinen beplanten met meer bloeiende planten en struiken. 

Vogels hebben naast voeding ook beschutting, zoals (lage) heggen, klimplanten en struikgewas nodig. Insectenetende vogels en holenbroeder kunnen worden gelokt met vruchten. Met nestkasten worden holenbroeders zoals kool- en pimpelmezen gelokt. 

Vleermuizen eten de vlinders van de eikenprocessierups. Vleermuizen verschuilen zich overdag achter luiken, gevelbetimmeringen, daklijsten, onder dakpannen en in spouwmuren. Dit zijn nuttige dieren die naast nachtvlinder ook veel muggen vangen. 

De gemeente zorgt voor steeds meer bermen met bloemen. De nestkastjes-actie begin dit jaar, in samenwerking met de vogelwerkgroep Dalfsen en een aantal scholen, was ook een groot succes. De actie draagt bij aan het laten toenemen van de natuurlijke vijanden van de rups.

Wat kunt u zelf doen? 

U kunt als inwoner en als tuineigenaar helpen en zorgen voor meer biodiversiteit. Met veel groen en bloeiende planten in uw tuin trekt u insecten en tuinvogels aan. Daarmee helpt u niet alleen overlast te verminderen, maar kunt u ook genieten van nestelende vogels in uw tuin en ziet u steeds meer vlinders die op bloeiende bloemen afkomen.

Een aantal makkelijke dingen die u kunt doen om te helpen is: 

  • Zaai bloeiende bloemen in, kies voor een inheems vlinder- of bijenmengsel. In deze mengsels zitten ook plantsoorten die roofinsecten aantrekken; 
  • Plant een heg of dichte struiken en laat klimop tegen uw schutting of tuinmuur groeien. Insectenetende zangvogels, zoals roodborst, mezen, merel en zanglijster kunnen hier een rust- en nestplaats vinden; 
  • Hang nestkastjes op voor mezen en voor mussen. Ook jonge mussen worden met insecten gevoerd; 
  • Voer vogels in de winter, hiermee blijven ze terugkomen naar uw tuin; 
  • (Stromend) water trekt vogels aan, een vogelbad of kleine fontein doet wonderen; 
  • Ruim de tuin niet te netjes op. Laat aan de randen uit het zicht wat kreupelhout liggen; 
  • U kunt in de schaduw speciale vleermuiskasten ophangen; 
  • Doe de kat een bel om of hou het dier in de broedtijd binnen. 

Gevonden wat u zocht?