Er worden bestemmingsplannen voorbereid voor de kernen Dalfsen (Oosterdalfsen Noord), Lemelerveld (Waterinkweg) en Hoonhorst (De Koele II). 
Het bouwrijp maken van deze nieuwe woonwijken staat voorlopig gepland voor medio of eind 2024. Zodra de planning hiervoor definitief is, kan gestart worden met de voorbereiden van de kaveluitgiftes. Houdt hiervoor onze website www.dalfsen.nl/kaveluitgifte in de gaten. 

Oudleusen - Muldersweg II

Het bestemmingsplan voor Oudleusen (Muldersweg II) is in november 2022 vastgesteld. Medio 2023 wordt gestart met het bouwrijp maken van het gebied. Aansluitend start de inschrijving voor een uitgifte. 

Westerbouwlanden Noord 2e fase deelgebied 2 en 3

Het nieuwe verkavelingsplan is te vinden onder Documenten.
De paarse blokken worden gerealiseerd door VechtHorst/Vastbouw.
Aan deze tekening kunnen geen recht worden ontleend.

Uitgiftesysteem 2022

2022 - Vernieuwd uitgiftesysteem en nieuw model koopovereenkomst bouwkavels particulieren. Beide documenten zijn hieronder te vinden. 

Heeft u gevonden wat u zocht?