Omgevingswet

Heeft u een nieuw plan dat van invloed is op de fysieke leefomgeving (alles wat u buiten ziet, hoort of ruikt)? Vanaf 1 januari 2024 gelden hiervoor de regels van de Omgevingswet.

De Omgevingswet per 1 januari 2024

Wat is het?

Voor bepaalde werkzaamheden aan of om uw huis of bedrijfspand hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u gaat (ver)bouwen, slopen, een alarminstallatie plaatst of een boom wilt kappen.

Wat moet ik doen?

Overleg vooraf met de gemeente over uw plannen. Dan komt u niet voor verrassingen te staan. Dit heet een vooroverleg. Neem bij het maken van uw plannen zo vroeg mogelijk contact op met de gemeente.

 • Check op Omgevingsloket online(externe link) of u een omgevingsvergunning nodig hebt.
 • Als u een vergunning nodig hebt, vraagt u die aan via Omgevingsloket online. Doe dit minimaal 8 weken voordat u wilt starten met de werkzaamheden. Bij een uitgebreide aanvraag doet u dit minimaal 6 maanden van tevoren.
 • Bij een uitgebreide aanvraag maakt de gemeente eerst een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Dit ontwerpbesluit is nog geen definitief besluit. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening over dit ontwerpbesluit geven. Dit heet een zienswijze.
 • Als u het niet eens bent met het ontwerpbesluit, geeft u in uw zienswijze aan waarom.
 • U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Wat heb ik nodig?

Verder hangt het van uw aanvraag af welke documenten en gegevens u nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Berekening of bouwtekening
 • Plattegronden van de verdiepingen van het gebouw (schaal 1:100)
 • Situatietekening (schaal 1:1000 tot 1:1500)
 • Tekening van de gevelaanzichten (schaal 1:100)
 • Dwarsdoorsneden en lengtedoorsneden (schaal 1:100)
 • Details over het uiterlijk van het bouwwerk

Zorg ervoor dat u tekeningen meestuurt die de huidige én nieuwe situatie laten zien.

Omgevingsloket

Hoelang duurt het?

Binnen 8 weken ontvangt u van ons bericht. De gemeente kan deze periode met 6 weken verlengen. Soms hebben wij advies en toestemming van een andere organisatie (bevoegd gezag) nodig. Dan komen er nog 4 weken bij.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Maak dan binnen 6 weken bezwaar.

Online formulier Bezwaar

Aanvullende informatie

Vergunningvrij bouwen

Bouwen op of nabij een gemeentelijk- of rijksmonument is in de veel gevallen omgevingsvergunningplichtig.

Informeer altijd bij de gemeente Dalfsen of u omgevingsvergunning nodig hebt.

Meestal hebt u geen vergunning nodig voor bijgebouwen op het achtererf. Het bijgebouw mag dan niet hoger zijn dan 5 meter.

Als u een dakkapel of dakraam wilt plaatsen, gelden voor de voorkant van het huis strengere regels dan voor de achterkant. De volgende bouwwerken kunnen vergunningvrij zijn, als ze op het achtererf staan:

 • antenne-installaties
 • bouwketen, bouwborden, steigers, heistellingen, hijskranen, damwanden, of andere hulpconstructies
 • bouwwerken voor infrastructurele of openbare voorzieningen
 • dakkapel
 • dakraam
 • kozijnen, kozijn-invullingen, gevelpanelen
 • magazijnstellingen
 • overbruggingsconstructies
 • overige bouwwerken niet hoger dan 1 meter en een oppervlakte van niet meer dan 2 meter
 • schuttingen
 • sport- of speeltoestellen voor particulier gebruik
 • tuinmeubilair
 • vlaggenmasten
 • zonweringen, rolhekken, luiken of rolluiken

Weigeren van de vergunning

In de volgende gevallen krijgt u geen omgevingsvergunning:

 • Uw aanvraag voldoet niet aan het Bouwbesluit.
 • Uw aanvraag voldoet niet aan de bouwverordening.
 • Uw aanvraag voldoet niet aan het omgevingsplan, de beheersverordening, het exploitatieplan of ministeriële besluiten (B en W kan alsnog bepalen dat de omgevingsvergunning moet worden verleend).
 • Uw aanvraag is in strijd met het belang van de monumentenzorg.
 • Volgens de gemeente bestaat ernstig gevaar dat uw aanvraag wordt gebruikt voor een strafbaar feit (de zogenaamde Bibob-regeling).
 • De aanvraag is in strijd met redelijke eisen van welstand (B en W kan alsnog bepalen dat de omgevingsvergunning moet worden verleend).
 • Het advies van de Commissie voor tunnelveiligheid geeft hiertoe aanleiding.
 • Uw aanvraag voldoet niet aan een gemeentelijke verordening.

Contact

Heeft u gevonden wat u zocht?