Wat is het?

Een ontheffing onder voorschriften geeft toestemming voor het verstrekken van zwak alcoholische dranken bij een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard.

Regelmatig worden evenementen gehouden waarbij buiten de reguliere horecabedrijven zwak alcoholhoudende drank wordt verstrekt. Om deze verstrekking te kunnen reguleren, met name vanuit de invalshoek gezondheidszorg en hygiëne, is bepaald dat zwak alcoholische drank bij evenementen van zeer tijdelijke aard alleen geschonken mag worden door iemand die in het bezit is van een Verklaring Sociale Hygiëne.

Aangezien de alcohol buiten een reguliere horeca-inrichting wordt verstrekt, dient de verstrekker over een ontheffing te beschikken die hem/haar daartoe toestemming verleent.

Doorlooptijd

  • Nadat de aanvraag is ingediend, controleert de gemeente of de gegevens correct en compleet zijn.
  • Bij een niet complete of niet correcte aanvraag ontvangt u per post of telefoon het verzoek de ontbrekende stukken/gegevens alsnog in te dienen.
  • Gebeurt dit niet dan wordt de aanvraag niet-ontvankelijk verklaard en niet in behandeling genomen.
  • De aanvraag wordt inhoudelijk getoetst aan de voorwaarden die gesteld zijn aan het verlenen van ontheffing.
  • Op basis van de toets wordt de beslissing genomen de ontheffing al dan niet te verlenen.
  • De doorlooptijd is ongeveer 3 weken (bij een bestaand horecabedrijf binnen de gemeente).

Voorwaarden

  • Verstrekking van zwak alcoholische drank geschiedt onder onmiddellijke leiding van een persoon die 21 jaar of ouder is.
  • Deze persoon is niet van slecht levensgedrag.
  • Deze persoon is in het bezit van de Verklaring Sociale Hygiëne.

Contact

Heeft u gevonden wat u zocht?