In Hoonhorst wordt op dit moment gewerkt aan nieuwbouwplan De Koele II. In dit plan is plek voor 83 woningen. Om te kunnen starten met de bouw, moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. Het ontwerp van het nieuwe bestemmingsplan kan vanaf 20 september tot en met 31 oktober 2023 door iedereen bekeken worden. In die periode kunt u ook laten weten waarom u het er wel of niet mee eens bent (uw zienswijze). 

Stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan

De gemeenteraad heeft op 19 december 2022 een stedenbouwkundig plan vastgesteld voor woonuitbreidingsgebied De Koele II in Hoonhorst. Dit plan gaat uit van de realisatie van 83 woningen en is mede tot stand gekomen door bijdragen van inwoners en andere partijen uit Hoonhorst (participatie). Om de woningen daadwerkelijk te kunnen bouwen, moet de huidige agrarische bestemming worden gewijzigd in ‘Groen’, ‘Tuin’, ‘Verkeer’ en ‘Wonen’. Hiervoor is een aangepast bestemmingsplan opgesteld op basis van het stedenbouwkundig plan. Ook is een beeldkwaliteitsplan opgesteld voor het plangebied. Dit beeldkwaliteitsplan is een aanvulling op de welstandsnota.

Voorlopige planning

Naar verwachting kan de gemeente Dalfsen met nieuwbouwplan De Koele II tot ongeveer 2033 vooruit met de uitgifte van bouwkavels in de kern Hoonhorst. Daarbij worden er naar verwachting in de eerste jaren meer bouwkavels uitgegeven vanwege de inhaalslag die gemaakt moet worden. De woningbouwversnelling krijgt hierdoor een mooie impuls. Naar verwachting start de kaveluitgifte in het eerste kwartaal van 2025.

Het bestemmingsplan bekijken in het gemeentehuis

Het ontwerp van het bestemmingsplan (de toelichting, regels, bijlagen en een verbeelding) én het beeldkwaliteitsplan liggen vanaf 20 september tot en met 31 oktober 2023 voor iedereen ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis in Dalfsen. Voor een bezoek aan het gemeentehuis kunt u telefonisch (14 0529) een afspraak maken.

Het bestemmingsplan online inzien

Ook kunt u het bestemmingsplan inzien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.0148.HDeKoeleII-on01. De bestanden zijn beschikbaar op https://digitaleplannen.nl/0148/(externe link).

Wilt u reageren op de plannen?

Vanaf 20 september tot en met 31 oktober 2023 kan iedereen via een brief of mondeling een zienswijze geven op het plan. Uw brief stuurt u naar de gemeenteraad van de gemeente Dalfsen, Postbus 35, 7720 AA Dalfsen. Voor een mondelinge reactie neemt u telefonisch contact op met mevrouw B. Eekhof (14 0529).

In de zienswijze moet u aangeven over welke onderdelen van het ontwerpplan uw zienswijze gaat. Het indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk.

Wilt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief?

Contact

Heeft u gevonden wat u zocht?