De schoolbesturen en de gemeente Dalfsen hebben de ambitie om stapsgewijs de scholen in de gemeente klaar te maken voor de toekomst. Daarom maakten zij in 2022 gezamenlijk een Integraal Huisvestingsplan (IHP). De afspraken in dit plan zorgen ervoor dat er voldoende schoolgebouwen zijn en dat leerlingen een veilige en gezonde leeromgeving hebben. We gaan aan de slag in Nieuwleusen, Dalfsen-west en Lemelerveld.

Waarom we ontwikkelen

Op het gebied van duurzaamheid, energie en onderwijskundige ontwikkelingen worden nieuwe eisen gesteld aan alle schoolgebouwen. In de hele gemeente Dalfsen is daarom gekeken naar de bouwkundige staat van de schoolgebouwen. Daaruit blijkt dat sommige scholen er goed bij staan en andere minder. 

De schoolbesturen en gemeente hebben afgesproken samen te werken aan het toekomstbestendig maken van de scholen. Dit kan soms met aanpassingen aan de bestaande schoolgebouwen en soms door nieuwe gebouwen te ontwikkelen.

Gezien de omvang van dit proces, werken we in fases. De eerste verkenningen voor de projecten in Dalfsen en Nieuwleusen zijn eind 2022 gestart. Deze kosten de nodige tijd en lopen nog. De verkenning voor het project in Lemelerveld start begin 2024 en wordt afgetrapt met een publieksbijeenkomst op 27 februari. Meld u hieronder aan!

Niet gevonden wat u zocht?