De eikenprocessievlinder is een kleine nachtvlinder. De vlinder is minder bekend dan de rups die de vlinder is voordat hij verpopt.  

Meer informatie

De vlinder legt eitjes in de toppen van eikenbomen. Begin april, begin mei komen de eitjes van de rupsen uit. Na een aantal keren vervellen zijn de rupsen volgroeid in juli. Na de derde keer vervellen, tussen half mei en eind juni, krijgen de rupsen brandharen. Deze brandharen kunnen bij mensen en dieren zorgen voor jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen en/of luchtwegen en soms voor erge ontsteking- of allergische reacties.

In juli verpopt de rups zich tot een onopvallende grijze nachtvlinder zonder de brandharen.  In de lege nesten blijven dan nog wel brandharen achter. De brandharen van de eikenprocessierupsen zorgen vooral voor gezondheidsproblemen op plaatsen waar veel mensen komen. De laatste jaren zijn er telkens meer eikenprocessierupsen en daarmee ook meer overlast.

De gemeente wil de overlast verminderen en bestrijdt daarom de rupsen waar dat nodig is. Wanneer u gevoelig bent voor brandharen probeer dan vanaf mei het contact met de rupsen te vermijden.

Herkennen van eikenprocessierupsen

Eikenprocessierupsen zijn grijze rupsen met opvallend lange witte haren (tot 1 cm) die uit witte stippen aan de zijkanten van het dier komen. Dit zijn niet de brandharen, de brandharen zijn namelijk heel klein (0,2 – 0,3 mm lang). De rupsen zelf zijn 2-3 cm lang, hebben een donkere kop en zijn altijd in grote groepen bij elkaar. Ze verplaatsen zich in lange rijen (processies), waar de rups haar naam aan dankt.

De rupsen leven in grote groepen en maken nesten van grijze spinseldraden. In deze nesten zitten veel brandharen. Bij gevaar laten de rupsen de brandharen los. De brandharen komen ook vrij bij vervellingen van de rupsen. Bij sterke wind kunnen de brandharen gemakkelijk uit de nesten waaien en door de lucht zweven.

Afbeelding EPR-nesten

Voor meer informatie:

Heeft u gevonden wat u zocht?