Participatie Burg. Backxlaan | Verkeersplan

Inwoners en belanghebbenden hadden de afgelopen maanden verschillende mogelijkheden om hun ideeën, wensen en opmerkingen over de Burgemeester Backxlaan en omgeving te delen. De betrokkenheid begon met een dorpswandeling begin april, gevolgd door interviews en enquêtes. Daarnaast werden er twee bewonersavonden georganiseerd, kregen inwoners de gelegenheid om tijdens de Ondernemersbeurs in gesprek te gaan, en vonden er meerdere individuele gesprekken plaats met zowel inwoners als belangenorganisaties. Tot slot lag de Toekomstvisie ter inzage vanaf 14 december tot en met 7 januari 2024. Deze Toekomstvisie samen met de feedback hierop uit de terinzagelegging, is aangeboden aan de gemeenteraad. 

In de processlang vind u de gevolgde (participatie)stappen in een overzicht.

Bewonersbijeenkomst 4 oktober 2023

Op 4 oktober vond het tweede Backxcafé plaats waar inwoners meepraatten over de toekomstvisie voor de Backxlaan e.o. De avond werd afgetrapt door wethouder Jan Uitslag, waarna Sjors de Vries van bureau RUIMTEVOLK de concept toekomstvisie voor de Backxlaan presenteerde. Wethouder Betsy Ramerman sloot vervolgens het plenaire deel af met het delen van de vervolgstappen die genomen worden in het proces. Daarna gingen inwoners in gesprek met adviesbureaus en gemeente over de visie die voorligt. 

Aanmelden nieuwsbrief

Bewonersbijeenkomst 5 juli 2023

Woensdagavond 5 juli ging de gemeente Dalfsen en haar adviseurs tijdens het Backxcafé in De Spil met zo’n 125 Nieuwleusenaren in gesprek over de mogelijkheden van de Burg. Backxlaan en het verkeer. Er wordt gewerkt aan een toekomstvisie met als doel prettig werken en wonen voor Nieuwleusenaren, in het bijzonder aan de Burg. Backxlaan.

Met praatplaten werden bewoners geprikkeld om hun mening en aanvullingen te geven op de huidige situatie, maar kon ook worden gereageerd op diverse toekomstdroomscenario’s. De bedoeling was vooral af te tasten waar de behoefte van inwoners ligt en hoe ze tegenover bepaalde ideeën staan.

De opbrengst van deze avond verwerkt de gemeente Dalfsen tot een concept-visiekaart die op 4 oktober tijdens een nieuw Backxcafé wordt gedeeld met inwoners en belangstellenden.

Wandeling 24 april 2023

Inwoners konden maandag 24 april met wethouders Uitslag en Ramerman een wandeling maken door de Burg. Backxlaan. Zij konden in een open gesprek laten weten wat volgens hen kan verbeteren aan de Burg. Backxlaan inclusief de verkeersstromen en daarvoor ideeën inbrengen.

Enquête van 24 april tot 10 mei 2023

Deze enquête is gesloten.

Diepte-interviews en vragenlijst

Naast de wandeling en de vragenlijst, worden er op andere momenten ook diepte-interviews en (straat)gesprekken met inwoners en ondernemers gehouden. Al deze input samen wordt verwerkt tot ruimtelijke praatplaten met mogelijkheden voor de Burg. Backxlaan,omgeving en het verkeer.

Niet gevonden wat u zocht?