U heeft er recht op dat de gemeente Dalfsen zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Dat is vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (en met ingang van 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming) en andere specifieke wetgeving, zoals de Wet basisregistratie persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer.

Als u gebruik maakt van diensten of producten van de gemeente, hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u bijvoorbeeld via een formulier op deze website, of telefonisch. Denk aan:

 • naam;
 • geboortedatum;
 • geboorteplaats;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres.

Waarom is dat nodig?

De gemeente heeft persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig voor:

 • het uitvoeren van onze publiekrechtelijke taken, zoals het beoordelen van uw aanvraag;
 • het afhandelen van uw betaling;
 • verzenden van een nieuwsbrief;
 • om u te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • om iets bij u af te leveren;
 • als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaanslag.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doen wij alleen als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat.

Hoe lang we gegevens bewaren

Gemeente Dalfsen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In een aantal gevallen worden uw gegevens langer bewaard op grond van de Archiefwet.

Delen met anderen

Gemeente Dalfsen verstrekt uw gegevens als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting alleen aan overheids- of maatschappelijke instellingen zoals de belastingdienst of pensioenfondsen, dus nooit aan commerciële bedrijven en particulieren. Op de website www.wiekrijgtmijngegevens.nl(externe link) kunt u zien welke organisaties gegevens over u ontvangen. Met organisaties die uw gegevens nodig hebben in opdracht van ons, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gemeente Dalfsen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Beveiliging

Gemeente Dalfsen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Uw websitebezoek

Gemeente Dalfsen gebruikt technische cookies, functionele cookies en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Met cookies worden daarnaast uw surfgedrag en voorkeuren bijgehouden. Hiermee kunnen wij onze dienstverlening aan u verbeteren. Toch kunt u ervoor kiezen om zich af te melden voor de cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Social media

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door de diverse netwerken zelf. Leest u de privacyverklaringen van de diverse sociale media (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Ter bescherming van uzelf adviseren we u om geen persoonsgegevens of andere persoonlijke informatie, bijvoorbeeld adresgegevens, openbaar via sociale media met ons te delen. Wilt u dergelijke gegevens met ons delen stuur ons dan een privébericht via sociale media of neem op een andere manier contact met ons op.

Statement en register AVG

Bent u benieuwd naar het officiële statement en register van AVG? Bekijk dan onze documenten onderaan deze pagina.

Meer informatie

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen(externe link).