Recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen (kamperen)

Wat is het?

Wilt u kamperen buiten een regulier kampeerterrein? Vraag dan een ontheffing aan op grond van de Algemene plaatselijke verordening.

Een ontheffing kan bijvoorbeeld worden aangevraagd voor het overnachten in verband met het bijwonen van een evenement, voor groepskamperen in besloten kring of verenigingskamperen.

Een ontheffing wordt uitsluitend verleend in de periode tussen 15 maart en 31 oktober voor maximaal 10 aaneengesloten dagen.

Wat kost het?

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen worden kosten in rekening gebracht.

€ 130,15

Contact

Heeft u gevonden wat u zocht?