Wat is het?

Het permanent bewonen van een recreatiewoning in de gemeente Dalfsen is niet toegestaan. De gemeente treedt handhavend op bij permanente bewoning van een recreatiewoning. In bijzondere gevallen/situaties kunt u een verzoek indienen bij team handhaving van de gemeente Dalfsen.

In de gemeente Dalfsen is het permanent bewonen van een recreatiewoning niet toegestaan op grond van de geldende bestemmingsplannen. Er is sprake van permanent bewonen van een recreatiewoning als iemand daar zijn hoofdverblijf heeft. Uw hoofdverblijf is de plek waar u feitelijk woont. Een recreatiewoning is alleen bedoeld om te recreëren. Dit betekent dat u alleen in een recreatiewoning mag verblijven als u werkelijk ergens anders woont (uw hoofdverblijf feitelijk ergens anders hebt).

Overbruggingsperiode

Er bestaat een uitzondering op het verbod van permanent bewonen in een recreatiewoning als er sprake is van een overbruggingsperiode. In bijzondere gevallen/situaties kan de gemeente toestemming geven om de recreatiewoning tijdelijk te bewonen. Dit gebeurt alleen in noodgevallen, zoals:

  • Situaties waarin het een echtscheiding betreft;
  • Het wachten op de oplevering van en nieuwbouwhuis/ingrijpende verbouwing van een woning;
  • Calamiteit als brand.

In die gevallen kan de gemeente eenmalig toestemming geven om de recreatiewoning, voor de maximale duur van twaalf maanden, te bewonen.

Toestemming van team Handhaving

Wilt u in aanmerking komen voor een uitzondering, dan dient u zelf een verzoek te doen bij team Handhaving via het het online contactformulier :

  • De reden van het verblijf;
  • De duur van het verblijf;
  • Contactgegevens en adresgegevens;
  • Begin- en einddatum;
  • Het aantal personen.

Online Contactformulier

Buitenplaats Gerner en Vechtdalcamping Het Tolhuis

Wij hebben met de beheerders van Buitenplaats Gerner en Vechtdal camping Het Tolhuis aparte afspraken gemaakt ten aanzien van inschrijven op een recreatiewoning. Inschrijven op een recreatiewoning op Buitenplaats Gerner en Vechtdal camping Het Tolhuis is alleen mogelijk met een schriftelijke toestemmingsverklaring van het park. Als u voor Buitenplaats Gerner of Vechtdal camping Het Tolhuis een verzoek voor een overbruggingsperiode doet, dient u dit formulier bij uw verzoek aan te leveren bij team Handhaving.

Contact

Heeft u gevonden wat u zocht?