In de omliggende gemeenten zijn er ook ontwikkelingen rondom duurzame energieopwek. Op deze pagina vindt u een overzicht van de plannen en betrokken partijen.

Ruimtelijke ontwikkelingen in grensgebied Dalfsen-Zwolle besproken tijdens eerste bijeenkomst Versnellingskamer

Eind mei 2022 ontmoetten vertegenwoordigers van de gemeenten Zwolle en Dalfsen, het Waterschap en diverse belangenverenigingen uit het grensgebied elkaar in de beeldentuin Anningahoeve. De deelnemers aan de Versnellingskamer maakten met elkaar kennis en deelden informatie over de ontwikkelingen in het gebied. Provincie Overijssel coördineerde deze avond. Op een grote kaart werden alle ruimtelijke ontwikkelingen gemarkeerd en toegelicht. Ook werd aangegeven in welke fase de projecten zijn en wat globaal de planning is. Voor het bespreken van zorgen over alle ontwikkelingen was voldoende ruimte. Een aantal onderwerpen wordt verder onderzocht en tijdens de volgende bijeenkomst van de Versnellingskamer besproken.

Voorbereidingen EnergieHub Hessenpoort Zwolle

Aan de westkant van Dalfserveld zijn in april 2022 de voorbereidingen gestart voor de Energiehub Hessenpoort. Het hoofddoel is extra netcapaciteit. Regionaal en landelijk is het energienet overvol door de toenemende vraag naar en productie van elektriciteit. De uitbreiding van de EnergieHub is naar verwachting in 2027 klaar.

De EnergieHub ontstaat door een uitbreiding van het bestaande hoogspanningsstation, de bouw van een nieuwe waterstoffabriek en de bouw van een nieuwe biogasfabriek.

Uiterlijk van de EnergieHub

Dit wordt gebouwd aan de noord- en zuidkant van het bestaande hoogspanningsstation. Dit station ligt aan de oostkant van de spoorlijn Zwolle-Groningen. Qua uiterlijk lijkt het op het bestaande station: dus veel kabels en installaties. Onderdeel van de uitbreiding is een nieuw magazijn voor opslag van materialen. Nieuwe aansluitkabels worden ondergronds aangelegd. Dat betekent dat er geen nieuwe hoogspanningsmasten komen.

Bouw Waterstoffabriek

De waterstoffabriek is uniek in Nederland. Hier wordt elektriciteit omgezet in het natuurlijke gas waterstof. Waterstof is een energiedrager en je kunt het voor lange tijd opslaan. Fabrieken kunnen het gebruiken als alternatief voor aardgas en vrachtwagens kunnen hiermee lange afstanden rijden. Een kleine fabriek (zeecontainers) wordt waarschijnlijk dit jaar al gebouwd nabij de kleine rioolzuivering ten westen van ROVA op Hessenpoort. Over een paar jaar wordt waarschijnlijk een grotere installatie gebouwd in dezelfde omgeving.

Bouw Biogasfabriek

Aan de noordkant van ROVA wordt een nieuwe biogasfabriek gebouwd. Hier worden biologische restmaterialen uit de landbouw en voedingsindustrie omgezet in duurzaam biogas. Dit gas lijkt op aardgas en kan op dezelfde manier worden gebruikt. Mogelijk zal de fabriek dezelfde opzet en uiterlijk hebben van de moderne Biogasfabriek in Coevorden. De ontwikkeling en de bouw nemen meerdere jaren in beslag.

Voorkeurslocatie voor Coöperatie Duurzaam Tolhuislanden Zwolle

De Zwolse Coöperatie Duurzaam Tolhuislanden heeft in april 2022 haar voorkeurslocatie voor het opwekken van grootschalige duurzame energie gekozen en toegelicht aan alle betrokkenen. Ze kiezen voor de variant langs de Noordrand van het bedrijfsterrein Hessenpoort: drie windmolens en een zonnepark van 17 hectare in dezelfde hoek, aan de spoorlijn kant.

Meer informatie:

Gevonden wat u zocht?