Rioolaansluiting aanvragen

We werken aan een update van deze pagina

Vanaf 1 januari 2024 gelden de regels van de nieuwe Omgevingswet. Deze wet regelt alles wat van invloed is op de fysieke leefomgeving (alles wat u buiten ziet, hoort of ruikt). In verband met de nieuwe wet werken we aan een aanpassing van de tekst op deze pagina. Wilt u nu informatie over dit onderwerp? Stuur een mail naar gemeente@dalfsen.nl of bel 14 0529.

Wat is het?

De gemeente zorgt voor aansluiting van het openbare riool op privéterrein. Als uw woning of uw bedrijf niet is aangesloten op de riolering dan vraagt u een aansluiting aan bij de gemeente.

 • De gemeente zorgt voor de aansluiting tot aan de grens van uw terrein.
 • Op uw eigen terrein moet u zelf zorgen voor de aanleg van de riolering.

Online formulier Aanvragen/wijzigen rioolaansluiting

Hoe werkt het?

Er zijn 2 soorten aansluitingen:

 • gecombineerde stelsels
 • gescheiden stelsels

U hebt een gescheiden stelsel nodig als u een aansluiting wilt voor het apart afvoeren van het vuile water en afvoeren van regenwater.

Wat moet ik doen?

U vraagt een rioolaansluiting aan bij de gemeente.

Geef daarbij aan:

 • om hoeveel aansluitingen het gaat;
 • de soort rioolaansluiting (gescheiden of gecombineerd).

Hoe lang duurt het?

Binnen twee weken na indiening van de aanvraag gaat de gemeente de situatie ter plekke bekijken. Hierbij wordt gekeken naar:

 • De afstand tot het hoofdriool;
 • De hoogte van het pand;
 • De te gebruiken materialen;
 • Op basis van het bezoek en het omgevingsplan beoordeelt de gemeente of de aansluiting tot stand kan worden gebracht. Eventueel wordt het waterschap om advies gevraagd;
 • Indien de aansluiting tot stand kan worden gebracht, stelt de gemeente tekeningen op en berekent de kosten van de aanleg. De aanvrager ontvangt binnen 6 weken na het bezoek van de gemeente een acceptgiro met het bedrag dat verschuldigd is voor het realiseren van de aansluiting;
 • Mochten de kosten voor het tot stand brengen van een aansluiting buitensporig hoog zijn, dan zoekt de gemeente in overleg met de aanvrager en het Waterschap naar een andere passende oplossing. Dit overleg kan enige weken in beslag nemen;
 • Na betaling begint de gemeente binnen 2 weken met de aanleg van de aansluiting.

Contact

Heeft u gevonden wat u zocht?