Wat is het?

De Risicokaart biedt informatie over mogelijke risicosituaties en speelt daarmee een belangrijke rol in het voorkomen van en voorbereiden op dergelijke situaties.

Door met goede informatievoorziening over risicosituaties:

  • Zorgen voor meer bewustwording bij burgers;
  • Helpen bij het voorkomen, bestrijden en de gevolgen beperken van rampen en zware ongevallen.

Website Risicokaart

Hoe werkt het?

Op de Risicokaart kunt u checken of uw buurt mogelijke risicosituaties kent, die kunnen leiden tot rampen en ongevallen. U vindt er meer informatie over soorten risico’s. Op de Risicokaart staan ook plekken en gebouwen waar veel mensen aanwezig kunnen zijn, die hulp nodig hebben bij een incident. Denk aan ziekenhuizen, scholen, verzorgingshuizen en kinderdagverblijven.

De Risicokaart biedt u een visueel overzicht van de risicosituaties en maakt u daarmee bewuster van de veiligheid in uw omgeving.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken: