Snelfietsroute Oudleusen en Dalfsen

Al langer werkt de gemeente aan de Snelfietsroute tussen Zwolle, Dalfsen en via Oudleusen naar Ommen. De snelfietsroute door Dalfsen en de route via de Parallelstraat in Oudleusen kreeg een upgrade én is inmiddels klaar. 

Informeren bewoners en betrokkenen

Toen we in 2022 de plannen bedachten en mensen vroegen met ons mee te denken, kwamen we in contact met Kay van toen nog 12 jaar. Hij liet zijn dagelijkse route zien. Kay gaf ons aandachtspunten mee en tips zoals de zichtbaarheid van de zijpaden en het verplaatsen van de hekjes.

Nu, twee jaar later: Kay is tevreden hoe de fietsroute uiteindelijk is geworden. “Deze route fietst nu heel fijn. En door het verplaatsen van de zijpaden, is de zichtbaarheid een stuk beter geworden. De hekjes zijn niet verplaatst. Dat bleek achteraf meer na- dan voordelen te hebben. Ik vind het mooi te zien dat de automobilisten de fietsers voorrang geven, dat werkt nu echt goed. Het duurde misschien even, maar het resultaat is dikke prima.”

Eind oktober 2023 startten de werkzaamheden in Oudleusen. In Dalfsen is de route over de Ankummer Es en de Langkamp fietsvriendelijk ingericht en in Oudleusen geldt dit voor de Parallelstraat. De tegelpaden werden opnieuw gestraat, zodat voetgangers er comfortabel gebruik van kunnen maken. Daarnaast kreeg de hoofdrijbaan nieuw asfalt in de kleur rood, zodat het duidelijk is dat auto’s er te gast zijn en er veel fietsers te vinden zijn.

De feestelijke opening van de werkzaamheden in Dalfsen en Oudleusen heeft plaatsgevonden op donderdag 26 juni 2024. Schagen Infra, Wethouder Ramerman en de gemeente Dalfsen boden aanwonenden van de snelfietsroute, betrokkenen en fietsers een verfrissend ijsje aan van de IJssalon van Dalfsen. 

Uw mening over de fietsroute horen we graag

Uw mening over deze vernieuwde fietsroute hoort de gemeente graag. Vul hiervoor de vragenlijst in.

Vul de vragenlijst in

Kruispunt Langkamp - Devotenhof

Bij de inloopbijeenkomst zijn vanuit de omgeving zorgen geuit over de verkeersveiligheid op het kruispunt Langkamp – Devotenhof. Op basis van deze zorgen heeft de gemeente een second opinion laten uitvoeren door een externe senior verkeerskundig ontwerper. Met een vertegenwoordiging van de omgeving is de situatie samen met de ontwerper besproken. Daarbij zijn de zorgen besproken en is de huidig situatie en het voorlopig ontwerp en eventuele alternatieven bekeken en besproken. Op basis van dit overleg zijn de varianten bekeken en is er een keuze gemaakt om het bestaande ontwerp aan te passen. Hierbij is de fietsroute verder naar het noorden uitgebogen, om de snelheid er nog meer uit te halen.

Voetpad Elskamp

Over het voetpad Elskamp zijn tijdens de inloop en daarna bij de gemeente verschillende opmerkingen binnengekomen. In het voorlopig ontwerp was het voorstel om het voetpad Elskamp te verplaatsen van de zuidzijde naar de noordzijde. Het verzoek dat door de omwonenden is gedaan om dit niet te doen in verband met de huidige looproutes die er zijn. Op basis van deze reacties is besloten om het voetpad toch niet het voetpad te verplaatsen en het voetpad op de huidige plek te laten en dit is in het definitieve ontwerp verwerkt.

Fietspad en voetpad tussen Elskamp en Langkamp

Tijdens de inloop zijn er reacties binnengekomen over de omdraaien van het fietspad en voetpad tussen de Elskamp en Langkamp in. Door het omdraaien wordt er meer zicht gecreëerd vanaf de doorsteken naar de Van Linghenhof en de Van Kempenhof.  Deze suggestie is beoordeeld en gekeken wat de consequenties hiervan zijn. Gekozen is om deze aanpassing niet door te voeren, gezien de ligging van het speeltuintje en de route richting de Elskamp. In het ontwerp zitten voldoende andere aanpassingen, zoals het verplaatsen doorsteken, het aanpassen voorrang en het toevoegen voetpad) waardoor het zicht wordt verbeterd.

Bushalte buurtbus

Op de Langkamp zit aan beide zijden een bushalte voor de buurtbus en de opmerking is dat de locatie niet op een hele handige plek is. Op basis van deze opmerkingen is de zuidelijke bushalte verplaatst zodat de bushaltes meer tegenover elkaar zitten en voor voetgangers makkelijker te bereiken is.

Eindevaluatie

Bij de inloop werd een vraag gesteld of er een eindevaluatie plaats gaat vinden. Bij elk project wordt in principe een eindevaluatie uitgevoerd. Hierbij wordt gekeken hoe het proces is verlopen en wat goed ging en wat de aandachtspunten zijn met als doel om hiervan te leren.

Hoogte drempels

Omdat er op sommige plekken hard wordt gereden, wordt gevraagd of de drempels zo hoog mogelijk uit te voeren. De drempels die worden toegepast zijn “30 km/uur drempels” en hebben daarbij de standaard hellingshoek en hoogte. Onze ervaring is dat deze drempels goed helpen om de snelheid eruit te halen.  

Aanpassingen Oudleusen

Extra drempel komgrens

Tijdens de inloop is aangegeven dat het wenselijk is om een extra drempel toe te passen tussen de Muldersstraat en de aansluiting met N340. Een extra drempel is meegenomen in het definitieve ontwerp op de plek van de komgrens.

Plateau Muldersstraat

Op basis van de 1e inloopbijeenkomst was de wens om op de Mulderstraat ter hoogte van de Schepersstraat een snelheid remmend plateau aan te leggen. Met de directe omgeving is deze maatregel besproken en naar deze oplossing ging niet de voorkeur naar uit. Hierdoor wordt een plateau nu niet met de uitvoering meegenomen. Samen met de omgeving wordt gekeken welke oplossing draagvlak heeft.

Groenplan/schuilhut

Op het groenplan zijn veel positieve reacties gekomen en enkele kleine opmerkingen. Deze opmerkingen zijn door Het Oversticht op de definitieve schets van het groenplan verwerkt. Voor de schuilhut is een enthousiaste werkgroep bezig om dit verder uit te werken. De eerste schetsen zijn inmiddels gemaakt en de werkgroep gaat hiermee verder. 

Heeft u nog vragen?

Heeft u gevonden wat u zocht?