Wat is het?

Het bevorderen en ondersteunen van actieve sportbeoefening door mensen met een beperking die in de gemeente Dalfsen woonachtig zijn.

Subsidie wordt verleend in de extra aantoonbare kosten die de instelling maakt voor de persoon voor wie de subsidie wordt aangevraagd. Deze kosten worden vergoed tot een maximum van € 90,00 per jaar per contributie betalende inwoner van de gemeente Dalfsen.

Begin maart 2023 komen nieuwe aanvraagformulieren beschikbaar!

Wat moet ik doen?

De subsidieaanvraag is uiterlijk 1 november 2023 volledig ingevuld en voorzien van een door uw bond gewaarmerkte ledenlijst ingediend. Op de lijst worden in ieder geval adres, geboortedatum en bondsnummer van de leden vermeld.

Aanvragen die onvolledig zijn (bijvoorbeeld niet volledig ingevuld of niet voorzien van een door uw bond gewaarmerkte ledenlijst), worden geretourneerd. Aanvragen die na de gestelde termijn worden ontvangen worden alleen in behandeling genomen als het subsidieplafond nog niet is bereikt.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken: