Wat is het?

U kunt als sportvereniging een subsidie aanvragen voor het bevorderen en ondersteunen van actieve sportbeoefening voor leden met een beperking die in de gemeente Dalfsen wonen. Subsidie wordt verleend voor de extra aantoonbare kosten die de vereniging maakt voor de persoon voor wie de subsidie wordt aangevraagd. Deze kosten worden vergoed tot een maximum van € 90,00 per jaar per contributie betalende inwoner van de gemeente Dalfsen.

Hoe vraagt u het aan?

Uw subsidieaanvraag is uiterlijk 1 november 2023 volledig ingevuld en voorzien van een door uw bond gewaarmerkte ledenlijst ingediend. Op de lijst worden naam, adres, bondsnummer en tak van sport van de leden vermeld.

Toelichting

De subsidie wordt toegekend voor een periode van vier jaar (2024 tot en met 2027). Dit onder voorbehoud van vaststelling van de jaarlijkse begroting.

Het aantal leden wordt eenmalig vastgesteld op basis van de aangeleverde bondslijst over het jaar 2023. Uitbetaling van de subsidie vindt jaarlijks plaats

Let op

Aanvragen die onvolledig zijn (bijvoorbeeld niet volledig ingevuld of niet voorzien van een door uw bond gewaarmerkte ledenlijst), worden geretourneerd. Aanvragen die na de gestelde termijn worden ontvangen worden alleen in behandeling genomen als het subsidieplafond nog niet is bereikt.

Heeft u gevonden wat u zocht?