Bibob staat voor Bevordering Integriteitsbeoordeling Openbaar Bestuur.

Als er een ernstig gevaar dreigt, bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt, kan het bevoegde bestuursorgaan de aanvraag weigeren of de afgegeven vergunning intrekken. Zo wordt voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert. Ook wordt de concurrentiepositie van bonafide ondernemers beschermd.

Meer informatie

Heeft u gevonden wat u zocht