De verkoop van woningbouwkavels of nieuwbouwwoningen in de sociale en vrije sector vindt plaats volgens het uitgiftesysteem. Hierbij worden de bouwkavels of woningen toegewezen aan belangstellenden die zich hebben ingeschreven en op basis van hun inschrijving voor een kavel of woning in aanmerking kunnen komen.

Om een goede verdeling te maken bij de verkoop van woningen en/of kavels, worden deze verdeeld over drie groepen:

  • Starters;
  • Senioren;
  • Eigenaren.

Iedereen die geïnteresseerd is en voldoet aan de voorwaarden, heeft de mogelijkheid om zich in te schrijven voor de uitgifte van woningbouwkavels of een woning uit een nieuwbouwproject.

Er wordt geen wachtlijst van belangstellenden bijgehouden. Bij iedere uitgifteronde kan men zich (opnieuw) inschrijven.

Het uitgiftesysteem is in 2023 geactualiseerd. Daarnaast is ook de model koopovereenkomst vastgesteld. Beide documenten zijn hieronder te bekijken.

Gevonden wat u zocht?