Gastgezin

Ik wil een gastgezin opvangen. Waar moet ik mij melden?

U kunt zich melden bij www.welkomindalfsen.nl

Welke voorwaarden zijn er om een gastgezin te zijn?

 • We gaan er vanuit dat u niet meer mensen opvangt dan waar de ruimtes geschikt en bedoeld voor zijn.  Meld u zich bij www.welkomindalfsen.nl  als potentieel gastgezin. Zij zullen aanvullende vragen stellen en kijken of zij een match kunnen maken. Zodra u vluchtelingen opvangt, is het belangrijk dat zij zich inschrijven in de gemeente. Zie hieronder bij registratie.​

Hoe zit het met de WA verzekering bij opvang in gastgezinnen?

Het opvangen van vluchtelingen in het eigen huis, heeft mogelijk gevolgen voor uw aansprakelijkheidsverzekering. Veel verzekeraars zien de Oekraïense vluchtelingen als logés en dan geldt er dezelfde dekking als voor u en uw huisgenoten. Als een Oekraïense vluchteling bij het voetballen een ruit vernielt bij de buren, of een ongeluk veroorzaakt met de fiets, dan is dat bij sommige verzekeraars verzekerd. Vraag bij uw verzekeraar om een bevestiging waaruit blijkt dat de aansprakelijkheidsverzekering dus ook geldt voor uw Oekraïense logés.

Hoe zit het met mijn WA wanneer ik mensen opvang op een plek die los staat van mijn woning? ​

Het opvangen van Oekraïense vluchtelingen in een tweede woning, vakantiewoning (sta) caravan, is een belangrijke wijziging van bestemming van uw woning en moet doorgegeven worden aan de verzekeraar. Bewaar de bevestiging van uw verzekeraar goed, afhankelijk van de verzekeraar geen probleem met de dekking.

Hoe zit het met mijn inboedel- en woonhuisverzekering wanneer ik mensen opvang in huis?

Het opnemen van Oekraïense vluchtelingen in uw eigen woning, waar u ook zelf woont kan van invloed zijn op uw inboedel- en woonhuisverzekering. Sommige verzekeraars zien dit als een wijziging in uw huishouden en hebben met het bepalen van de premie geen rekening gehouden met zo’n wijziging.
De eigendommen van de Oekraïense vluchtelingen kunnen gewoon meeverzekerd worden op uw inboedelverzekering tegen dezelfde dekking als uw eigen inboedel.
Het ter beschikking stellen van een tweede woning, vakantiehuis, (sta) caravan in Nederland aan Oekraïense vluchtelingen. Verzekeraars zien dit als “verhuur”. U hoeft natuurlijk geen huur te vragen. Verhuur kan gedekt zijn op uw verzekering. Ook hier geldt; melden bij de verzekeraar en vragen om een schriftelijk (e-mail mag ook) bericht.

Medische zorg ontvangen van huisartsen

Hoe kan een afspraak worden gemaakt met Huisartsenpraktijk Dalfsen?

 • Werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur via 0529 43 20 22.
 • In het weekend of avond alleen voor SPOED bellen met huisartsenpost Zwolle telefoonnummer 0900 33 36 333.​

Hoe kan een afspraak worden gemaakt met Huisartsenpraktijk Lemelerveld?

 • Werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur telefoonnummer 0572 37 17 22.
 • Weekend of avond alleen voor SPOED bellen met huisartsenpost Zwolle telefoonnummer 0900 33 36 333.

Hoe kan een afspraak worden gemaakt met Huisartsenpraktijk Nieuwleusen?

 • Er is dagelijks een consult mogelijk indien gewenst. De aanvraag hiervoor verloopt door middel van telefonisch overleg met de doktersassistente. Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer 0529 48 48 28. 
 • In het weekend of avond alleen voor SPOED bellen met huisartsenpost Zwolle telefoonnummer 0900 33 36 333

Met welke huisarts wordt de afspraak gemaakt bij huisartsenpraktijk Nieuwleusen?

 • De assistente maakt een afspraak bij de huisarts. Dit is in principe dezelfde huisarts waar het gezin dat de opvang verleent staat ingeschreven. Mocht het een losse opvanglocatie betreffen, dan wordt de spoedzorg geregeld door de huisarts die op die week de spoedzorg verleent namens de Hagro (=huisartsengroep).

Is er een tolk nodig bij huisartsenpraktijk Nieuwleusen?

 • Een Oekraïense tolk is gewenst indien de vluchteling niet goed de Engelse taal beheerst.

Wie maakt de afspraak?

 • Het opvanggezin kan telefonisch met huisartsenpraktijk contact opnemen en de gezondheidsklacht voorleggen.

Welke gegevens zijn nodig?

 • Naam, geboortedatum, adres van opvanggezin en telefoonnummer opvanggezin.

Met welke huisarts wordt de afspraak gemaakt?

 • De assistente maakt een afspraak bij de huisarts. Dit is in principe dezelfde huisarts als die van het opvanggezin. Bij afwezigheid van deze huisarts wordt er een afspraak gemaakt met een dienstdoende huisarts.

Is er een tolk nodig?

 • Als zij zelf een tolk hebben kan diegene meegenomen worden. Als zij zelf geen tolk hebben, maar een tolk wel wenselijk/nodig is, heeft de huisartsenpraktijk een telefoonnummer waar zij een tolk kunnen opvragen. Echter de ervaring is dat met google-translate, Engels (of handen en voeten) ze een heel eind komen.​

Hoe worden de medische kosten vergoed?

Registratie

Moeten de mensen zich ergens registeren?

 • Ja, de mensen kunnen zich vanaf maandag 14 maart inschrijven in de gemeente. Maak hiervoor een afspraak via 140529. (bij voorkeur een afspraak op maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag). Alle gezinsleden moeten meekomen naar de afspraak en zij moeten hun legitimatiebewijs/paspoort meenemen. Volwassenen zonder Oekraïens paspoort of identiteitsbewijs kunnen wij niet inschrijven. Voor minderjarige kinderen geldt dit in deze situatie niet (zolang zij in gezinsverband hierheen zijn gekomen).

Ik vang Oekraïense vluchtelingen op, waar moet ik dat melden?

De meeste Oekraïense vluchtelingen kunnen zich inschrijven in de BRP bij de gemeente waar zij (tijdelijk) verblijven. Ook wanneer jij Oekraïners opvangt die zich niet kunnen inschrijven, bijvoorbeeld door gebrek aan identiteitsdocumenten, adviseren wij om contact op te nemen met de gemeente over het feit dat je Oekraïense vluchtelingen opvangt. In de komende tijd wordt hopelijk meer duidelijk over de verblijfsvergunning die zij kunnen aanvragen.

Wat als de mensen geen biometrisch paspoort hebben?

De gemeente maakt geen onderscheid tussen Oekraïners met een biometrisch paspoort of met een paspoort zonder biometrie. Een binnenlandse identiteitskaart vermeldt ook de Oekraïense nationaliteit en kan dus ook gebruikt worden voor de vaststelling van de identiteit en de nationaliteit. Het bureau Documenten van de IND heeft toegezegd zo spoedig mogelijk informatie over Oekraïense documenten op te nemen in DISCS.

Hoe worden minderjarige kinderen zonder identiteitsbewijs ingeschreven?

Voor minderjarigen die in gezinsverband zijn meegekomen en die geen identiteitsbewijs hebben, kunnen de ouders (bij gebrek aan overige documenten) een verklaring onder eed of belofte afleggen, waarmee de gemeente de identiteit van de kinderen vaststelt. Vervolgens schrijft de gemeente ook deze kinderen in. Dit is een uitzondering op de standaardregel dat hiervoor een identiteitsbewijs nodig is. Deze uitzondering is alleen toepasbaar voor deze doelgroep in de huidige omstandigheden.

Wat is nodig voor een inschrijving bij de gemeente?

Als een Oekraïner zich meldt bij een gemeente en zegt uit Oekraïne te komen en hij of zij een (tijdelijk) verblijfsadres heeft in de gemeente, kan deze persoon in de BRP worden ingeschreven als ingezetene. Voorwaarde voor inschrijving is dat de gemeente de identiteit moet kunnen vaststellen aan de hand van een paspoort of ander identiteitsbewijs. Daarnaast moet de gemeente kunnen vaststellen dat het een persoon is met de Oekraïense nationaliteit.​

Wat gebeurt er wanneer de identiteit of Oekraïense nationaliteit niet is vast te stellen?

Personen van wie de gemeente niet de identiteit kan vaststellen of van wie de gemeente niet kan constateren dat zij de Oekraïense nationaliteit hebben, worden niet ingeschreven. Over de te volgen procedure, zowel voor wat betreft het verblijfsrecht als de inschrijving in de BRP, volgt zo spoedig mogelijk informatie. Deze personen kunnen nog geen aangifte doen van verblijf en adres.

Inkomen

Hoe is het geregeld met leefgeld?

Dit is nog niet bekend.

Inzamelen van goederen

Ik heb kleding en schoenen voor mensen uit Oekraïne. Waar kan ik dat brengen?

 • U kunt de kleding afleveren bij de Dorcas Winkel Dalfsen (Wilhelminastraat 60), of Noggus en Noggus (de Singel 19). De gemeente Dalfsen heeft zelf geen inzamelingsactie in het leven geroepen. Wij proberen zoveel mogelijk een faciliterende rol te spelen. In de eigen gemeente, maar ook buurgemeenten zijn inzamelingsplekken. Zie ook dit bericht voor meer locaties Hulp voor Oekraïne - Sukerbiet 

Verzekeringen

Moeten de mensen een zorgverzekering afsluiten?

Moeten/kunnen de mensen een WA verzekering afsluiten?

Dit is nog niet bekend.

Onderwijs en opvang

Kunnen kinderen naar school?

Waarschijnlijk wel, maar er is nog niets bekend over hoe dit georganiseerd gaat worden. Hier wordt momenteel overleg over gevoerd. Als hier meer duidelijkheid over is, berichten we daarover.

Kunnen kinderen 0-4 jaar oud naar kinderopvang?

Op dit moment is hier nog geen duidelijkheid over

Reizen

Kunnen vluchtelingen gratis gebruik maken van het OV?

Ja, dat kan, zolang zij nog geen leefgeld ontvangen. Vluchtelingen mogen op vertoon van hun IOD kaart of paspoort gratis gebruik maken van het OV. Op de stations van de trein kunnen reizigers zich melden bij de servicepunten zodat zij een dagkaart kunnen krijgen om door de poortjes te kunnen.

Wanneer is het OV niet meer gratis voor vluchtelingen?

Zodra de vluchtelingen eenmaal zijn ingeschreven bij een gemeente en beschikking hebben gekregen over een dagvergoeding, kunnen zij op reguliere manier gebruik maken van het ov in Nederland.