De gemeente Dalfsen is bezig met het ontwikkelen van een nieuwe woonwijk aan de noordoostzijde van de kern Dalfsen: Oosterdalfsen Noord.

De gemeenteraad heeft daarvoor het stedenbouwkundig plan Oosterdalfsen Noord vastgesteld op 26 september 2022. Het stedenbouwkundig plan is hier te zien. Dit plan wordt gebruikt bij het opstellen van het bestemmingsplan, zodat er in de toekomst woningen kunnen worden gebouwd in Oosterdalfsen Noord.

Ideeën voor verkeersafwikkeling

Het is belangrijk dat het verkeer op een veilige en ongehinderde manier van en naar de nieuwe woonwijk Oosterdalfsen Noord kan doorstromen. Er is daarom een verkeersonderzoek uitgevoerd. Hierbij is gekeken naar de huidige verkeerssituatie in dit gebied. Eén van de conclusies uit het onderzoek is dat de hoeveelheid verkeer wat zich hier begeeft, passend is bij de toekomstige plannen. Wel moet de vormgeving (breedte, materiaal- en kleurgebruik) van de wegen in het gebied worden aangepast. Dit verkeersonderzoek is hier te zienlink naar document.

Bureau Sweco heeft hier ideeën voor uitgewerkt. Dit betreft de wegen Gerner Es (in principe vanaf de fietsoversteek sportpark in oostelijke richting), Haersolteweg, Koekoeksteeg (zuidelijk deel) en Oosterdalfsersteeg (langs de bestaande woonwijk Oosterdalfsen I tot aan de Hessenweg) en de aansluitingen van de Gerner Es en de Haersolteweg op de Koesteeg. De Hofmanssteeg en het Slingerlaantje worden in principe niet aangepast.

Denk u mee?

Op 30 november 2022 werd een bijeenkomst gehouden in Auberge ’t Asje aan de Haersolteweg in Dalfsen. Tijdens deze bijeenkomst konden de aanwezigen aangeven wat ze vinden van deze ideeën.

Als u geen uitnodiging had gekregen of u kon niet aanwezig zijn, dan bestond ook nog de mogelijkheid om tot en met vrijdag 30 december 2022 te reageren op de ideeën door een digitaal reactieformulier in te vullen en toe te sturen naar de gemeente.

De reacties worden geïnventariseerd en waar mogelijk meegenomen in de verdere uitwerking van de plannen. Het is uiteindelijk de gemeenteraad die een besluit neemt over wat er qua aanpassingen gaat gebeuren met deze wegen.

Niet gevonden wat u zocht?