Wat is het? 

(SMI-verklaring) Extra hulp bij de zorg voor uw kind(eren)

Heeft u lichamelijke, psychische, verstandelijke of sociale problemen? Wilt u daarom tijdelijk kinderopvang regelen en ontvangt u geen kinderopvangtoeslag? Dan betaalt de gemeente mogelijk een deel van de kosten voor kinderopvang. Dit heet een sociaal-medische indicatie (SMI). De vergoeding is tijdelijk en geeft u tijd om aan uw thuissituatie te werken.

Wanneer kan ik een SMI-verklaring aanvragen?

 • U of uw partner heeft lichamelijke, psychische, verstandelijke of sociale problemen en u bent hierdoor (tijdelijk) niet in staat om voor uw kind(eren) te zorgen,
 • Er is geen andere volwassene die thuis voor uw kinderen kan zorgen, en
 • U heeft geen recht op kinderopvangtoeslag

Waar kan ik een SMI-verklaring aanvragen?

U kunt een SMI-verklaring aanvragen bij de jeugdarts van de GGD. Vooraf of tijdens uw afspraak bij de jeugdarts vult u een aanvraagformulier in met een aantal vragen in over uw situatie. De jeugdarts kan u hierbij helpen. Vervolgens bespreekt u uw aanvraag met de jeugdarts en u kijkt samen waar u hulp nodig heeft. De jeugdarts kan dan een SMI-verklaring afgeven.

Voor contact met de jeugdarts gaat u naar: www.ggdijsselland.nl/home/mijn-kind

GGD IJsselland

Aanmelden bij de kinderopvang

U krijgt de verklaring van de jeugdarts mee naar huis. Op de verklaring staat hoeveel uur opvang u nodig heeft voor uw kind(eren). Na het ontvangen van de verklaring kunt u uw kind(eren) aanmelden bij een kinderopvang naar keuze. Bij het inschrijven heeft u de keuze om aan de kinderopvang door te geven dat het om een Sociaal Medische Indicatie gaat. Zo weet de kinderopvang van uw situatie en worden uw kind(eren) mogelijk sneller geplaatst. Stuur in dit geval een kopie van de SMI-verklaring mee bij het aanmelden.

Vergoeding aanvragen

Met het aanvraagformulier en de SMI-verklaring die u beide samen met de jeugdarts heeft ingevuld, kunt u bij de gemeente een tegemoetkoming van de kinderopvang aanvragen. Dit is een aanvraag voor bijzondere bijstand.

Om deze aanvraag compleet te maken hebben wij van u de volgende stukken nodig:

 • Een kopie van de ingevulde verklaring van de Jeugdarts;
 • Kopie van geldige legitimatiebewijzen (van u en eventueel uw partner);
 • Laatste loon- of uitkeringsspecificatie (als u wisselend inkomen heeft is het aan te raden om van 3 maanden mee te sturen);
 • Plaatsingsovereenkomst kinderopvang indien aanwezig.

Deze stukken kunt opsturen naar:

 • Gemeente Dalfsen
  • t.a.v. Samen Doen in Dalfsen
  • Antwoordnummer 822
  • 7700 VK Dalfsen

Of mailen naar: samendoenindalfsen@dalfsen.nl

Hoe vindt de betaling plaats?

Afhankelijk van uw inkomen en het aantal uren waarvoor u een SMI-verklaring ontvangt, krijgt u een deel van de kosten terug. Dit bedrag komt overeen met kinderopvangtoeslag. Dit betekent dat u in bijna alle gevallen een deel van de kosten voor de opvang zelf betaalt.

U betaalt zelf eerst de factuur van de kinderopvang. De factuur stuurt u vervolgens naar de gemeente via bovenstaande contactgegevens, per post of per e-mail. De gemeente Dalfsen stort vervolgens de berekende vergoeding op uw rekening.

Wilt u weten welk bedrag u terug kunt krijgen van de gemeente?

Maak een proefberekening voor kinderopvangtoeslag op www.toeslagen.nl/proefberekening. Om een kloppende berekening te maken, geeft u in de proefberekening aan dat u een (parttime) baan heeft.

Hoe lang mag ik gebruik maken van een SMI-verklaring?

Een SMI-verklaring is een jaar geldig. In dit jaar kijkt u (eventueel samen met een consulent van de gemeente) of en hoe u uw situatie kunt verbeteren. Na 10 maanden plant u een evaluatie in met uw jeugdarts. Is uw situatie niet verbeterd, dan kunt u eventueel op dat moment een verlenging van de SMI-verklaring aanvragen.

Ik heb hulp nodig bij het doen van de aanvraag. Wie kan mij helpen?

We begrijpen dat het lastig kan zijn om de aanvraag in te vullen. Daarom is er het Steunpunt Formulieren. Het steunpunt heeft elke week een spreekuur door een vrijwilliger, die getraind is om bij dit soort formulieren te helpen.

Neem voor meer informatie waar en wanneer u terecht kunt contact op met:

 • De Trefkoele+
  • Ruigedoornstraat 108, Dalfsen
  • Telefoonnummer 0529 43 23 38
 • De Spil
  • Koningin Julianalaan 10, Nieuwleusen
  • Telefoonnummer 0529 48 17 72

Contact

Heeft u gevonden wat u zocht?