Waarom kiest de gemeente voor tijdelijke opvang van asielzoekers, statushouders en Oekraïense vluchtelingen?

Het kabinet heeft de situatie rond de opvang van asielzoekers als een landelijke crisis bestempeld. De aanhoudende instroom van asielzoekers en gebrek aan opvangcapaciteit leiden er toe dat er in het aanmeldcentrum in Ter Apel te weinig plekken beschikbaar zijn. Dat komt mede doordat statushouders niet kunnen doorstromen naar een woning. Vanuit de Rijksoverheid hebben alle veiligheidsregio’s de afgelopen maanden de opdracht gekregen om crisisnoodopvangplekken te realiseren met recent de vraag voor het realiseren van 450 plekken per regio. Hotel restaurant Hof van Dalfsen biedt maximaal 50 (crisis-) noodopvangplekken. Daarmee levert de gemeente een belangrijke bijdrage aan deze nieuwe taakstelling.

Tot wanneer verblijven de asielzoekers, statushouders en Oekraïense vluchtelingen in de gemeente Dalfsen?

Op Hof van Dalfsen worden vanaf 1 oktober voorbereidingen getroffen voor de tijdelijke opvang, waarna vanaf 3 oktober gestart wordt met de opvang voor zes maanden.

Hoeveel asielzoekers, statushouders en Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen?

Hotel restaurant Hof van Dalfsen biedt plek voor maximaal 50 (crisis-) noodopvangplekken.

Welke asielzoekers komen naar Hof van Dalfsen?

Het is niet bekend uit welke landen de asielzoekers komen. Het gaat om crisisnoodopvang, gericht op het opvangen van asielzoekers die niet in Ter Apel terechtkunnen.

Waarom worden de asielzoekers opgevangen in Hof van Dalfsen?

Hof van Dalfsen ligt dicht tegen de kern Dalfsen aan en is beschikbaar voor het bieden van ‘bed, bad, brood en bits’. Deze locatie biedt betere voorzieningen dan een sporthal.

Waarom worden er mogelijk ook Oekraïense vluchtelingen en statushouders opgevangen?

In de gemeente Dalfsen verblijven Oekraïense vluchtelingen bij de gemeentelijke opvang maar ook zijn veel mensen ondergebracht bij gastgezinnen. We zijn dankbaar voor de gastvrijheid en de ondersteuning van veel inwoners. Door de voortdurende oorlog in de Oekraïne blijft de behoefte aan opvang hoog. Daarvoor willen we in de gemeente ruimte blijven bieden, bijvoorbeeld op deze locatie. Ook statushouders die wachten op een woning in de gemeente Dalfsen kunnen in afwachting daarvan verblijven in Hof van Dalfsen

Is er beveiliging in Hof van Dalfsen aanwezig?

Er is 24 uur per dag beveiliging in Hof van Dalfsen aanwezig. Zij lopen ook rondes buiten het gebouw.

Mag ik de opvanglocatie bezoeken?

De opvanglocatie bezoeken is helaas niet mogelijk.

Welke faciliteiten zijn in Hof van Dalfsen aanwezig voor de asielzoekers, statushouders en Oekraïense vluchtelingen?

Zij krijgen bed, bad, brood en bits. Dit betekent dat er onderdak, slaapgelegenheid, eten en sanitaire voorzieningen en een wifi-verbinding voor hen beschikbaar zijn.

Hoe wordt Hof van Dalfsen ingericht?

Hof van Dalfsen bevat als hotel accommodatie al veel voorzieningen, waaronder bed en bad. Een cateraar zal eten en drinken verzorgen.

Kunnen de asielzoekers, statushouders en Oekraïense vluchtelingen het terrein rond Hof van Dalfsen verlaten?

De asielzoekers, statushouders en Oekraïense vluchtelingen zijn vrij om het terrein op en af te gaan. Zij moeten zich uiteraard wel aan de gedragsregels in de openbare ruimte houden en privéterrein van derden respecteren. De mensen krijgen schriftelijk uitleg in meerdere talen over de huisregels van de tijdelijke opvanglocatie en over onze manieren en gebruiken.

Wie betaalt deze opvang in gemeente Dalfsen?

De tijdelijke opvang wordt vergoed door de Rijksoverheid.

Schriftelijk vragen stellen aan gemeente Dalfsen?

De webpagina https://www.dalfsen.nl/tijdelijkeopvang wordt regelmatig bijgewerkt met de vragen en antwoorden die door inwoners zijn gesteld. Op deze pagina vindt u een contactformulier waarmee u uw vraag kunt stellen. U kunt ook een e-mail sturen aan gemeente@dalfsen.nl

Meer informatie over bijvoorbeeld de achtergrond van asielzoekers en de asielprocedure in Nederland vindt u op de website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/vraag-en-antwoord
 

Kan ik deze asielzoekers, statushouders en Oekraïense vluchtelingen helpen?

We kunnen ons voorstellen dat u met deze mensen meeleeft en misschien uw hulp wilt aanbieden. Om meer te bieden dan alleen een tijdelijk verblijf, organiseren gemeente Dalfsen en SAAM Welzijn hoe er met vrijwilligers activiteiten opgezet kunnen worden.
Wat precies nodig is, weten we pas na de komst van de eerste asielzoekers, statushouders en Oekraïense vluchtelingen. U kunt zich als vrijwilliger aanmelden SAAM Welzijn. Stuur een e-mail naar info@saamwelzijn.nl

Niet gevonden wat u zocht?