Per 1 juli 2023 is de Wet Goed Verhuurderschap ingegaan!

Deze wet geeft gemeenten meer mogelijkheden om huurders te beschermen tegen misstanden bij het huren van woon- of verblijfsruimten. Door een norm voor goed verhuurderschap te introduceren en gemeenten de mogelijkheid te geven om een verhuurvergunning te verplichten, kunnen gemeenten actief sturen op goed verhuurderschap.

Er komt een landelijke basisnorm voor goed verhuurderschap in de vorm van algemene regels. Deze normen zien op het gedrag dat van goede verhuurders en verhuurbemiddelaars verwacht mag worden in relatie tot woningzoekenden en huurders.

Gemeente Dalfsen zet direct in op een laagdrempelig, gratis meldpunt, zodat huurders hun meldingen kunnen doen.

Samen tegen discriminatie, intimidatie en hoge waarborgsommen.
Samen voor correcte huurovereenkomsten, duidelijke huurovereenkomsten en eerlijke jaarafrekeningen.

Heeft u gevonden wat u zocht?