Wat is het?

Onderhoudsmethoden

  • Eenzijdig onderhoud
    • De gemeente onderhoud bij leggerwatergangen de eigen helft van de watergang door maaien of klepelen. De overige helft zal door de andere aanliggende eigenaar onderhouden moeten worden.
  • Alternatieve werkwijze
    • De alternatieve onderhoudsmethode gaat uit van het maaikorven van de gehele watergang door de gemeente waarbij we het maaisel op het aanliggende perceel van u neerleggen. De verwerking van het maaisel vindt daarna door u plaats. Voorwaarde is wel dat de betreffende watergang in zijn geheel dezelfde onderhoudsmethodiek ondergaat. In enkele gevallen zijn specifieke afspraken gemaakt in verband met de bereikbaarheid van de watergang.

Contact

Heeft u gevonden wat u zocht?