Wat is het?

Onderhoudsmethoden

Eenzijdig onderhoud

De gemeente onderhoud bij leggerwatergangen de eigen helft van de watergang door maaien of klepelen. De overige helft zal door de andere aanliggende eigenaar onderhouden moeten worden.

Alternatieve werkwijze

De alternatieve onderhoudsmethode gaat uit van het maaikorven van de gehele watergang door de gemeente waarbij we het maaisel op het aanliggende perceel van u neerleggen. De verwerking van het maaisel vindt daarna door u plaats. Voorwaarde is wel dat de betreffende watergang in zijn geheel dezelfde onderhoudsmethodiek ondergaat. In enkele gevallen zijn specifieke afspraken gemaakt in verband met de bereikbaarheid van de watergang.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken: