Aan de noordkant van de Waterinkweg in Lemelerveld ontwikkelt de gemeente Dalfsen een woningbouwproject. Naar verwachting kunnen hier de komende 10 jaar bouwkavels worden uitgegeven voor ongeveer 200 woningen.

Om de bouwkavels daadwerkelijk te realiseren moet eerst het bestemmingsplan aangepast worden. Als basis voor het aanpassen van het bestemmingsplan, is een stedenbouwkundig plan gemaakt. De gemeenteraad heeft dit stedenbouwkundig plan op 25 september 2023 vastgesteld. Dit betekent dat we nu het bestemmingsplan Waterinkweg gaan opstellen en zo snel mogelijk de procedure van het bestemmingsplan opstarten. Naar verwachting leggen we het ontwerp van het bestemmingsplan Waterinkweg rond december 2023 ter inzage.

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom woningbouwproject Waterinkweg Lemelerveld? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief

Bewonersavonden

Op 5 april 2022 is een schetssessie voor inwoners en andere belangstellenden georganiseerd. Ruim 160 inwoners van – voornamelijk – Lemelerveld hebben hier hun ideeën en wensen voor het gebied doorgegeven. Op basis van de schetssessie zijn twee stedenbouwkundige scenario’s uitgewerkt. Deze zijn op 12 juli 2022 met inwoners en belangstellenden besproken tijdens een inloopbijeenkomst. De informatie die tijdens deze bijeenkomst is opgehaald, is gebruikt om te komen tot één stedenbouwkundig plan dat aan inwoners is gepresenteerd op 19 oktober 2022. De laatste opmerkingen die toen zijn gemaakt, zijn meegenomen in het stedenbouwkundig plan dat op 25 september 2023 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Verkeer

Een belangrijk onderdeel van dit woningbouwproject is de verkeersafwikkeling. Tijdens de bewonersavonden zijn veel ideeën en wensen doorgegeven. Dit heeft ervoor gezorgd dat er een ontsluiting is bijgekomen aan de noordwestzijde van de wijk. Autoverkeer kan via twee routes in en uit de wijk rijden: richting de Vilstersestraat (noordwestzijde) en de via de Waterinkweg (zuidoostzijde).

Een nieuwe woonwijk zorgt ook voor meer verkeer in de omliggende straten. Daarom is een verkeeronderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt dat omliggende straten het extra verkeer goed aankunnen als hier en daar de wegbreedte wordt aangepast. Het verkeersonderzoek staat hieronder, bij de documenten.

Vilstersestraat en Waterinkweg

Tijdens de bewonersavonden zijn veel reacties gekomen over de (slechte) staat van de straten Vilstersestraat en Waterinkweg. Bewoners hebben gevraagd de aanpassing van deze straten mee te nemen in de plannen. Omdat de komende jaren gebouwd gaat worden en er schade aan de straten kan ontstaan, gaan we de straten niet op korte termijn aanpassen. Het is de bedoeling dat de gemeente in 2024 of 2025 gesprekken gaat voeren met aanwonenden om te komen tot een herinrichtingsplan voor deze twee straten.

Stedenbouwkundig plan

Het stedenbouwkundig plan vormt onder andere de basis voor het bestemmingsplan, de infrastructuur en het bouwrijp maken van het gebied. In het stedenbouwkundig plan zijn verschillende woningtypen opgenomen in de verhouding 29% sociale (betaalbare) koop, 31% sociale huur en 40% vrije sector. Het plan is dat Woonstichting VechtHorst en Vechtdal Wonen de sociale huurwoningen samen gaan bouwen. Het stedenbouwkundig plan kunt u hieronder bekijken, bij de documenten.

Woningbouwversnelling

In een klein deel van woningbouwproject Waterinkweg willen we de woningbouw van sociale huurwoningen versnellen. Dat lukt alleen met een speciale coördinatieregeling. Daarmee trekken we voor dat kleine stukje binnen het plangebied, de twee procedures bestemmingsplan en bouwaanvraag van de huurwoningen samen. Hiermee winnen we veel (inspraak)tijd. Over deze speciale coördinatieregeling vergadert de raadscommissie op maandag 6 november 2023. Bij een positief advies van de raadscommissie neemt de gemeenteraad op maandag 27 november 2023 een beslissing. Alle vergaderingen zijn live te volgen via ris.dalfsen.nl.

NB. Vrijdag 3 november bereikte ons het bericht dat de coördinatieregeling geen doorgang kan vinden. Daarom stelt het college voor dit punt uit de agenda van de raadscommissievergadering van maandag 6 november te halen.

Vervolg en planning

De gemeenteraad heeft op 25 september 2023 het stedenbouwkundig plan vastgesteld. Dit betekent dat we nu het bestemmingsplan Waterinkweg gaan opstellen en zo snel mogelijk de procedure van het bestemmingsplan opstarten. Naar verwachting leggen we het ontwerp van het bestemmingsplan Waterinkweg rond december 2023 ter inzage. Als het ontwerp bestemmingsplan ter inzage ligt, heeft iedereen zes weken lang de mogelijkheid een zienswijze (mening) in te dienen. We houden u hiervan op de hoogte.

Heeft u gevonden wat u zocht?