Aanmelden nieuwsbrief Hoonhorst De Koele II

Verslag bewonersavond De Koele 2, Hoonhorst – 19 april 2022

Begin april ontmoeten inwoners van Hoonhorst elkaar om met gemeente Dalfsen mee te schetsen aan de nieuwe woonwijk De Koele 2. Hiervoor waren alle inwoners van Hoonhorst uitgenodigd. De ruim 100 deelnemers kregen informatie over het planproces en de mogelijke ontwikkelingen van de nieuwe woonwijk.
In de middag liepen vooral ouderen binnen, die hun vragen stelden en ideeën in brachten. ‘s Avonds zochten de deelnemers elkaar in groepjes op en gingen met elkaar in gesprek op basis van verschillende thema’s. Ook zo’n 20 jongeren schetste samen hun favoriete wijk. Er werd in gegaan op verkeersontsluiting, groenstructuur, oriëntatie van de bebouwing en de context van het plangebied. De verschillende leeftijdsgroepen waren goed vertegenwoordigd.

Per thema kon een referentie en voorkeur worden aangegeven.

Daarnaast gaven bewoners hun visie op de meer vormgevende elementen zoals beeldkwaliteit, woonsferen, uitstraling van de bebouwing, parkeeroplossingen, speelvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte.. Hieronder volgt een beknopt overzicht van de resultaten. 

Sfeerimpressie meest gekozen elementen voor de buurt:

Afbeelding sfeerimpressie

De deelnemers dachten ook na over de werkelijke invulling van het plangebied. Met behulp van op schaal geprinte bebouwing, parkeervakken en straten, werd er volop geschoven, geplakt en getekend. Het schema hiernaast geeft de meest gekozen structuren weer.

Verkeersontsluiting

Afbeelding verkeersontsluiting Hoonhorst

Waar alle bewoners het over eens waren, is dat de verkeersontsluiting van de nieuwe wijk aangesloten moet worden op de Marsweg, met eventueel een tweede aansluiting voor langzaam verkeer op De Koele 1.

Bewoners van De Koele 1 gaven aan dat een extra ontsluiting ook voor hen wenselijk is, omdat er in de huidige situatie slechts sprake is van één ontsluiting van de bestaande wijk. Deze ontsluitingsstructuur kan op verschillende manieren worden opgelost en is van invloed op de vormgeving van de wijk en de situering van de woningen.

De inwoners waren het erover eens dat er in De Koele 2 meer ruimte moet zijn voor beleefbaar groen dan in De Koele 1 en op een manier die passend is in het landschap. Het doortrekken van de oost-west groenstructuur vanuit de oostzijde van De Koele 1 is een voor de hand liggende keuze, die door het merendeel van de bewoners werd omarmd. Ook werd aangegeven dat de beleefbaarheid van het omliggende landschap een belangrijke waarde is. Dit kan door zichtrelaties en wandelroutes worden versterkt.

Omwonenden van de bestaande bebouwing aan de noordkant van het plangebied schetsten hun wens om een ontsluitingsweg bij de groenstrook in te plannen voor de achterkant van hun woningen.

Woningtypes
Er was veel animo voor het bouwen van woningen in collectief opdrachtgeverschap (CPO), vooral voor starters en senioren werd dit vaak genoemd, ook in combinatie met kleiner wonen en/of een hofje. Daarnaast is er behoefte aan vrije kavels om een tweekapper of vrijstaande woning te realiseren. Een goede mix van verschillende woningtypes en woonvormen werd door mensen als positief gezien.

Qua parkeeroplossing waren mensen verdeeld, parkeren op het eigen oprit heeft de voorkeur, maar daar waar dit niet  kan, zou centraal parkeren een goede oplossing zijn, zodat er meer ruimte overblijft voor groen voor de deur. De inrichting van de openbare ruimte moet als totaal worden uitgewerkt, waarbij een natuurspeelplaats, groen en eventueel een collectieve (binnen)tuin in samenhang vormgegeven moeten worden.

Conclusie: De bewoners  hebben intensief meegedacht en zien goede kansen over de  aanstaande ontwikkeling voor het dorp.

Wilt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief?

Gevonden wat u zocht?