Bij het opstellen van een stedenbouwkundig plan voor het toekomstige uitbreidingsgebied Oosterdalfsen Noord heeft een groot aantal mensen meegedacht. In digitale en fysieke bijeenkomsten gaven omwonenden van het plangebied hun mening over het voorstel om het gebied te ontwikkelen voor woningbouw. Ook vertegenwoordigers van belangenorganisaties VVN-afdeling Dalfsen, Plaatselijk Belang dorp Dalfsen, Vrienden van Dalfsen en de BTB groep waren hier bij betrokken.

Het stedenbouwkundig plan kunt u hieronder downloaden. 

In het stedenbouwkundig plan zijn veel onderdelen terug te vinden die aangereikt zijn door de deelnemers aan de gesprekken. Gemeente Dalfsen moet zich echter ook houden aan wettelijke en lokaal vastgestelde kaders en heeft  zo veel mogelijk alle opmerkingen verwerkt in het stedenbouwkundige plan. 

Voor het realiseren van deze woonwijk is ook een verkeersonderzoek naar de mobiliteit op de wegen rondom het plangebied uitgevoerd.

Het verkeersonderzoek kunt u hieronder downloaden. 

De gemeenteraad heeft het stedenbouwkundig plan op 26 september 2022 vastgesteld. Dit kunt u terugkijken op ris.dalfsen.nl.

In het najaar 2022 wordt een archeologisch onderzoek (sleuvenonderzoek) gedaan in het plangebied.

Online formulier Contact

Gevonden wat u zocht?