De ruimte is schaars en de woningnood hoog, ook in de gemeente Dalfsen. Wonen als thema, staat onverminderd hoog op de agenda.

Per kern organiseerde gemeente Dalfsen inloopbijeenkomsten voor inwoners om te horen hoe zij aankijken tegen dit belangrijke thema. Daarnaast is er ook een aparte bijeenkomst geweest met professionals. Verder kon iedereen tussen 19 maart tot 16 april de online vragenlijst in te vullen. Met de opbrengst uit deze bijeenkomsten en de feedback uit de vragenlijst, stelt de gemeente haar nieuwe woonbeleid ‘de woonzorgvisie’ op. Daarna wordt er een uitvoeringsprogramma met concrete doelstellingen worden gemaakt.

Totstandkoming nieuwe woonzorgvisie

Het ging tijdens die bijeenkomsten over hoe woningen betaalbaar blijven voor starters, hoe iemand met een zorgvraag zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen of om welke woningen de komende jaren gebouwd moeten worden. Adviesbureau Companen helpt de gemeente met de totstandkoming van een Woonzorgvisie die bijdraagt aan belangrijke vraagstukken en beslissingen op korte en lange termijn. Het wordt een visie waarin alle woonaspecten staan zoals het invullen van de woningvraag, aanpak van de bestaande woningvoorraad en de ondersteuning van (kwetsbare) doelgroepen op de woningmarkt.

Deze visie heeft een werking van maximaal 5 jaar en zal naar verwachting in het derde kwartaal aan de gemeenteraad worden aangeboden. Als de gemeenteraad de visie vaststelt, wordt er een plan van aanpak (uitvoeringsprogramma) gemaakt. Hierin staan concrete vervolgstappen benoemd.

Wonen en zorg, nieuwe visie

Wethouder Schuurman: ‘We moeten op dit thema uitdagende keuzes maken. De ruimte is schaars en het geld helaas niet oneindig. Waar gaat dan onze aandacht naar uit?’ Wethouder Uitslag vult aan: ‘Als we kijken naar starters, ouderen of mensen met een zorgvraag. Hen willen we toch allemaal een fijne plek in Dalfsen kunnen bieden? Maar hoe doen we dat?’ Daarom vinden we het belangrijk eerst te horen wat onze inwoners willen.

Wilt u alsnog feedback geven? Stuur dan een mail naar wonen@dalfsen.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?