Wat is het?

De gemeente bepaalt elk jaar de waarde van uw huis, gebouw, perceel of grond. Dit wordt de 'waardering onroerende zaken' (WOZ) genoemd, de WOZ-waarde. De gemeente gebruikt deze waarde om te bepalen hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB) u moet betalen.

GBLT

Het GBLT heft en int naast de waterschapsbelastingen ook de gemeentelijke belastingen voor de gemeente Dalfsen. Op gblt.nl/woz vindt u meer informatie over de gemeente- en waterschapsbelastingen. 

In Mijn Loket GBLT regelt u uw persoonlijke belastingzaken. Hier kunt u bijvoorbeeld uw rekeningnummer wijzigen of het betalen in delen via automatische incasso regelen. In uw persoonlijke taxatieverslag vindt u hoe de WOZ-waarde van uw woning is berekend. Deze vindt u door met uw persoonlijke Digid in te loggen op Mijn Loket op www.gblt.nl. Het taxatieverslag staat onder het kopje ‘Mijn documenten’.  

Hoe werkt het?

  • De gemeente verdeelt woningen in groepen. Een groep bestaat uit vergelijkbare woningen. Zij lijken op elkaar door ligging, bouw en de toestand van het onderhoud.
  • Een taxatiebureau of de gemeente bepaalt de waarde.
  • Eén of een aantal woningen wordt beoordeeld. De andere woningen krijgen dezelfde waarde.
  • De WOZ-waarde is de waarde van de onroerende zaak op 1 januari van het jaar vóór het belastingjaar. Deze datum heet de waardepeildatum.

Heeft u vragen over uw belastingen?

Heeft u vragen over de WOZ-waarde en/of uw belastingen? Daarvoor kunt u terecht bij GBLT. Per telefoon van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur via telefoonnummer 088 - 064 55 55

Vragen over uw WOZ-waarde?

Wilt u bezwaar maken? Dat kan bij GBLT, eenvoudig online, via een formulier of met een brief. Ga daarvoor naar www.gblt.nl/bezwaar-woz. GBLT helpt u graag; eenvoudig als het kan, persoonlijk als het nodig is! 

Aanvullende informatie

De gemeentelijke forensenbelasting en heffingen van het Rijk en waterschap worden ook berekend met de WOZ-waarde.

Heeft u gevonden wat u zocht?