Wat is het?

Het GBLT(externe link) heft en int naast de waterschapsbelastingen ook de gemeentelijke belastingen voor de gemeente Dalfsen. Op www.gblt.nl(externe link) vindt u meer informatie over de gemeente- en waterschapsbelastingen. In Mijn Loket GBLT(externe link) regelt u uw persoonlijke belastingzaken. Hier kunt u bijvoorbeeld uw rekeningnummer wijzigen of het betalen in delen via automatische incasso regelen. 

Heeft u vragen over uw belastingen?

Dan kunt u GBLT bellen van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur via telefoonnummer 088 - 064 55 55 of uw vraag stellen via Twitter(externe link). GBLT helpt u graag.

Vragen over uw WOZ-waarde?

De gemeente bepaalt elk jaar de waarde van uw huis, gebouw, perceel of grond. Dit wordt de 'waardering onroerende zaken' (WOZ) genoemd, de WOZ-waarde. De gemeente gebruikt deze waarde om te bepalen hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB) u moet betalen.

Hoe werkt het?

  • De gemeente verdeelt woningen in groepen. Een groep bestaat uit vergelijkbare woningen. Zij lijken op elkaar door ligging, bouw en de toestand van het onderhoud.
  • Een taxatiebureau of de gemeente bepaalt de waarde.
  • Eén of een aantal woningen wordt beoordeeld. De andere woningen krijgen dezelfde waarde.
  • De WOZ-waarde is de waarde van de onroerende zaak op 1 januari van het jaar vóór het belastingjaar. Deze datum heet de waardepeildatum.

Aanvullende informatie

De gemeentelijke forensenbelasting en heffingen van het Rijk en waterschap worden ook berekend met de WOZ-waarde.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken: