Wat is het?

De gemeente Dalfsen is verantwoordelijk voor de opvang en verzorging van zwerfdieren binnen de gemeente. De gemeentelijke verplichting tot het in bewaring nemen van een gevonden dier (art. 5:8 lid 3 BW) is overgedragen aan het Zwols dierenasiel uit Zwolle. Het Zwols dierenasiel zorgt voor de opvang en verzorging van gezelschapsdieren. Hiermee voldoet de gemeente aan haar wettelijke taak.

Hoe werkt het?

Wanneer u een zwerfdier aantreft binnen de gemeente Dalfsen, kunt u contact opnemen met de dierenambulance telefoonnummer 038 - 460 17 84. Zij zijn 24/7 bereikbaar. Vervolgens komen ze naar u toe om het zwerfdier op te halen (7:00-22:00). Het is van belang dat u bij het dier blijft en deze overdraagt aan de dierenambulance.

Het Zwols dierenasiel zal het gezelschapsdier (indien deze niet door de rechtmatige eigenaar wordt opgehaald) gedurende de wettelijke termijn van veertien dagen opvangen en verzorgen. Na afloop van veertien dagen mag het Zwols dierenasiel het dier herplaatsen. Als er sprake is van ernstige ouderdom of ziekte mag in overleg met een dierenarts het dier worden geëuthanaseerd. De termijn van twee weken hoeft ook te worden afgewacht, als het dier slechts met onevenredig hoge kosten gedurende dat tijdvak kan worden bewaard, of euthanasie om geneeskundige redenen vereist is.

Wat kunt u doen als u uw huisdier kwijt bent?

Contact het Zwols dierenasiel

  • Kijkt u op www.dierenasielzwolle.nl of uw huisdier tussen de gevonden dieren staat. U kunt de vermissing van uw hond of kat doorgeven aan het Zwols dierenasiel. U kunt dit telefonisch doen via 038 - 460 17 84 of via e-mailadres info@dierenasielzwolle.nl. Graag ontvangen ze ook een foto van uw vermiste huisdier en indien mogelijk het chipnummer. Ze vernemen het graag als u uw huisdier weer heeft gevonden. Is uw dier in het dierenasiel binnengebracht, neemt u dan z.s.m. contact met het dierenasiel op. Hoe eerder u contact opneemt, hoe eerder uw dier weer bij u terug is en hoe lager de kosten blijven voor pension en (noodzakelijke) medische verzorging.

Contact Amivedi (landelijk)

  • Amivedi brengt vermiste huisdieren terug bij hun baasje. U kunt uw vermiste huisdier aanmelden bij Stichting Amivedi. Ook registreert Amivedi gevonden huisdieren. U kunt bellen naar 0900 26 48 34 of online de vermissing doorgeven. Kijk voor meer informatie op www.amivedi.nl. Amivedi haalt geen gevonden huisdieren op, vangt geen gevonden huisdieren op en bemiddelt niet bij de herplaatsing van huisdieren. Indien uw dier gechipt is, controleert u dan of uw juiste telefoonnummer(s) gekoppeld zijn aan het chipnummer, zodat contact met u gelegd kan worden.

Aanvullende informatie

Chip uw huisdier

Bij het ophalen van een zwerfdier zal ter plekke gecontroleerd worden of het dier gechipt is. Blijkt het dier gechipt, dan kijken ze de chip na op de website www.chipnummer.nl. Is het dier geregistreerd dan zullen ze contact opnemen met de eigenaar.

Zieke/gewonde in het wild levende dieren worden ook gehaald door de dierenambulance

In het wild levende dieren die ziek of gewond zijn worden ook gehaald door de dierenambulance. Deze dieren worden gebracht naar een gespecialiseerd opvangcentrum en/of zo nodig naar dierenarts.

Verwilderde katten en minder sociale katten

In de regio Dalfsen worden door de Dierenbescherming ook regelmatig vangacties voor verwilderde katten gehouden. Een vangactie, ook wel TNR genoemd (Trap, Neuter Return), vindt plaats wanneer bij het dierenasiel een melding binnenkomt van één of meerdere katten die overlast veroorzaken bij degene waar zij rondlopen. 

Dit betreffen verwilderde katten en minder sociale katten die zich niet laten oppakken om in een reismandje te zetten en waarvan de melder geen idee heeft wie de eigenaar is van het dier. Het doel hiervan is deze katten te vangen, te castreren/ steriliseren en vervolgens weer terug te plaatsen.

Met deze beproefde methode verdwijnt de overlast van ongecastreerde katers en drachtige poezen en wordt voortplanting voorkomen.

De Dierenbescherming plaatst kastvallen (vangkooien) en brengt de gevangen poezen en katers naar het dierenasiel. Daar wordt gecontroleerd of de poes of kater een chip heeft en wordt indien mogelijk contact met de eigenaar opgenomen. Indien geen chip aanwezig is waardoor de eigenaar niet kan worden gevonden, wordt een afspraak gemaakt om de poes/ kater op korte termijn te laten castreren of steriliseren. Het asielverblijf moet voor schuwe en verwilderde katten zo kort mogelijk zijn, om de stress te beperken. Dit is wettelijk geregeld. En valt buiten de reguliere 14 dagen waarin een eigenaar zich kan melden voor zijn/haar dier. Na de castratie of sterilisatie volgt een herstelperiode. Hierna wordt de kat teruggeplaatst op de vangplek.

Soms komt het voor dat een verwilderde kat socialer gedrag gaat vertonen, na de castratie/sterilisatie. Deze dieren worden dan niet teruggeplaatst, maar worden na de wettelijke 14 dagen termijn ter adoptie aangeboden. Indien zich in de periode tussen castratie/sterilisatie en het terugzetten toch een eigenaar meldt, worden de gemaakte pensionkosten, maar ook de kosten van castratie/sterilisatie en eventuele chip in rekening gebracht.

Contact

Heeft u gevonden wat u zocht?