Sluit
 1. Stuur door
Stuur door

Gastouderopvang

Regels voor gastouderopvang

Sinds januari 2011 moeten alle gastouders geregistreerd staan in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Wanneer gastouders niet geregistreerd staan in het LRKP, is er voor de vraagouder geen recht op kinderopvangtoeslag.

 • Gastouders en gastouderbureaus moeten aan bepaalde kwaliteitseisen (opleidingseisen, EHBO voor kinderen) voldoen.
 • De GGD houdt rechtstreeks toezicht op de opvang zelf, in het huis waar de kinderen opgevangen worden.
 • De betaling van ouders aan de gastouders verloopt via het gastouderbureau

Voor gastouderbureaus

Om gastouders te kunnen aanmelden voor het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen, moet u een aanvraagformulier bij de gemeente indienen. Om de aanvraag zo snel en zo goed mogelijk te laten verlopen, adviseren wij u om voor u de aanvraag opstuurt, de documenten op volledigheid en juistheid te controleren.

U stuurt de formulieren naar:

 • Meesturen als bijlage met het online contactformulier
 • Gemeente Dalfsen
  • Eenheid Maatschappelijke Ondersteuning
  • Postbus 35
  • 7720 AA, Dalfsen
Laatst aangepast: 11-07-2017

Entente Florale Europe

Energieloket Dalfsen