Sluit
 1. Stuur door
Stuur door

Informatie voor houders en starters van kindercentra

Nieuwe vestiging of verhuizing

Wilt u een nieuw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderbureau in Dalfsen starten, uitbreiden met een nieuwe locatie of gaat uw opvangvoorziening verhuizen?
Om als kindercentrum of gastouderbureau in het (landelijk) register kinderopvang en peuterspeelzalen (LRKP) geregistreerd te staan moet u een aanvraag tot registratie bij de gemeente indienen.

Het aanvraagformulier stuurt u naar:

 • Uploaden via het online contactformulier
 • Gemeente Dalfsen
  • Eenheid Maatschappelijke Ondersteuning
  • Postbus 35
  • 7720 AA Dalfsen

Denkt u bij het maken van uw plannen aan de volgende zaken:

 • Voldoen de ruimte en de uitgangspunten voor het nieuwe kindercentrum aan de eisen uit de Wet Kinderopvang?
 • Past het kindercentrum in het ruimtelijk beleid van de gemeente?
 • Voldoet de ruimte aan de brandveiligheidseisen?
 • Voldoet het nieuwe kindercentrum aan milieuwetgeving?
 • Wordt er dusdanig verbouwd dat een bouwvergunning vereist is?

Advies

Wij adviseren u om al in een vroeg stadium contact op te nemen met de gemeente. Zij kunnen u informeren over de laatste ontwikkelingen en u adviseren over de te nemen stappen.

U kunt contact opnemen via het online contactformulier of telefoonnummer 14 0529.

Wijzigen van gegevens in het LRKP

Als houder van een kinderopvanginstelling, gastouderbureau of peuterspeelzaal heeft u een verantwoordelijkheid om uw gegevens in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) actueel te houden. Zijn er gegevens van uw opvangvoorziening gewijzigd? Bijvoorbeeld het aantal kindplaatsen, of uw contactgegevens? Geeft u dit zo snel mogelijk aan ons door.

Het aanvraagformulier stuurt u naar:

 • Uploaden via het online contactformulier
 • Gemeente Dalfsen
  • Eenheid Maatschappelijke Ondersteuning
  • Postbus 35
  • 7720 AA Dalfsen
Laatst aangepast: 02-08-2017

Entente Florale Europe

Energieloket Dalfsen