Ruimte voor de Vecht

Veilig, mooi, verbonden

Rust en ruimte zijn het visitekaartje van het Vechtdal. Tegelijk moet het gebied leefbaar en aantrekkelijk blijven voor wie hier woont, werkt en recreëert. Ruimte voor de Vecht is een programma waarvoor dertien partijen zich sterk maken voor de ontwikkeling van de Vecht en het Vechtdal: overheden, terreinbeheerders, grondbezitters en organisaties voor natuur, toerisme en recreatie. De provincie Overijssel bewaakt het overzicht en regisseert de samenwerking.

Masterplan Ruimte voor de Vecht: 5 richtinggevende statements

 • Ga voor de volle winst van de levende rivier;
 • Maak en behoud het winterbed als grote open ruimte voor landbouw, natuur, recreatie en landschap;
 • Maak de rivier de voorkant van het Vechtdal;
 • Organiseer de bezoekersstromen;
 • Maak de Vecht manifest.

Veiligheid en natuur

Het klimaat verandert en daardoor stroomt er in de toekomst soms meer water door de Vecht. De Vecht wordt een half natuurlijke laaglandrivier. We zorgen dat het veilig blijft door de rivier meer ruimte te geven, bijvoorbeeld met nevengeulen, meanders, open uiterwaarden of sterke dijken. Ook de natuur krijgt meer ruimte. Langs de oevers krijgen waterplanten meer kans en kunnen vissen straks weer paaien.

Genieten

Voor bewoners en toeristen is het Vechtdal een bron van ontspanning: wandelen, fietsen, vissen, zwemmen, varen op de Vecht. Vanaf nieuwe uitzichtpunten wordt de rivier beter beleefbaar: extra veerponten, bruggen, uitkijktorens en strandjes. Tussen Zwolle en Ommen is de Vecht bevaarbaar voor alle pleziervaart. Stroomopwaarts gaat de rivier meanderen. Dat wordt het domein van geruisloze kano's, stille sloepjes en vlotten.

Wonen en werken

Het is voor veel mensen een droom te wonen aan het water. Dorpen en steden langs de Vecht hebben hun waterfront lange tijd uit het oog verloren, maar nu koesteren ze het weer. Dat geeft de leefomgeving voor iedereen een impuls. Ook de werkomgeving krijgt nieuwe kansen: efficiëntere kavels voor de landbouw, betere voorzieningen voor vrije tijd en toerisme, goede promotie van het Vechtdal.

Afgeronde projecten gemeente Dalfsen

 • Pleisterplaats De Stokte
 • Uitkijktoren Vechtdal
 • Pontje Hessum
 • Landschapspark Vechtvliet
 • Passantenhaven
 • Bijgebouwen Westermolen
 • Verhalenpalen Vechtdal

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op www.ruimtevoordevecht.nl.

Samenwerkende organisaties

Laatst aangepast: 03-04-2017

Energieloket Dalfsen

Entente Florale Europe