Wat is het?

U mag alcohol verkopen in een slijterij of horecabedrijf, bijvoorbeeld een café of restaurant. U hebt dan wel een drank- en horecavergunning nodig. Ook als u alcohol verkoopt in een sportkantine, verenigingslokaal of bedrijfsrestaurant.

Aanvraagformulier Alcoholvergunning (Model A)

Komt er een andere leidinggevende in uw bedrijf? Dan moet u hiervan een melding doen.

Naast het aanvraagformulier moet u ook het vragenformulier Wet Bibob(externe link) (Bevordering Integriteitsbeoordeling door het Openbaar Bestuur) indienen.

Voor vragen kunt u contact opnemen: 

Geen vergunning nodig

In de volgende zaken mag u bier, wijn, port en sherry verkopen:

 • Supermarkt
 • Levensmiddelenwinkel
 • Snackbar
 • Traiteur
 • Tabakspeciaalzaak
 • Slijterij

U hebt dan geen vergunning nodig. U mag in uw zaak geen alcohol laten proeven.

Hoe werkt het?

U moet in ieder geval een vergunning aanvragen indien:

 • u een onderneming wilt starten;
 • de rechtspersoon van uw onderneming wijzigt;
 • de inrichting (bouwtechnisch) wijzigt.

U mag geen alcohol verkopen aan kinderen jonger dan 18 jaar. U kunt horecavergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar;
 • Alle leidinggevenden zijn van goed gedrag;
 • Er is altijd minimaal één leidinggevende aanwezig;
 • Elke leidinggevende heeft een Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne;
 • Uw horecabedrijf of slijterij voldoet aan bepaalde eisen over de oppervlakte, hoogte, ventilatie en toiletruimte.

Paracommerciële horecavergunning

Paracommerciële instellingen zijn stichtingen en verenigingen die zich richten op recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige activiteiten. Het is belangrijk dat het verkopen van alcoholhoudende dranken niet de hoofdzaak is (bijvoorbeeld kerken en sportverenigingen).

Voor paracommerciële instellingen die alcohol verkopen gelden extra voorwaarden:

 • Huisregels ophangen in kantines;
 • Cursussen voor barvrijwilligers;
 • Opstellen van een bestuursreglement (in verband met sociale hygiëne).

Met een alcoholvergunning mag u alcohol schenken en verkopen aan personen van 18 jaar en ouder.

U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Uw personeelsleden zijn 16 jaar of ouder.;
 • Uw barmedewerker onder de 18 jaar mag alcohol verkopen, maar niet drinken;
 • Alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar en hebben een SVH Verklaring Sociale hygiëne(externe link) of Verklaring Vakbekwaamheid. Dit kunt u opzoeken in het Register Sociale Hygiëne(externe link);
 • Geen van de leidinggevenden heeft een strafblad;
 • In uw zaak moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn. Deze leidinggevende staat ook vermeld op uw vergunning.

Verenigingen en stichtingen

Voor verenigingen en stichtingen die alcohol schenken gelden extra voorwaarden:

 • De uren waarop alcohol wordt geschonken en de leeftijdsgrens is op een goed zichtbare plek opgehangen;
 • Er zijn binnen de vereniging of stichting minstens twee leidinggevenden met een SVH Verklaring Sociale Hygiëne(externe link);
 • Wanneer er alcohol wordt geschonken is een van deze leidinggevenden aanwezig of een barmedewerker die de instructie 'Verantwoord alcoholgebruik' heeft gevolgd;
 • De huisregels rondom alcoholgebruik staan in het bestuursreglement;

Wat kost het?

De kosten voor het aanvragen en/of wijzigen van een vergunning Alcoholwet vindt u in de legesverordening.

Legesverordening

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Doe dit in de gemeente waar uw zaak, vereniging of stichting is gevestigd.

Aanvraagformulier Alcoholvergunning (Model A)

Bibob-formulier

De gemeente kan u vragen een Bibob-vragenformulier(externe link) in te vullen. Daarmee beoordeelt de gemeente de betrouwbaarheid van uw onderneming. Als er bijvoorbeeld sprake is van een crimineel verleden, kan de gemeente besluiten om u geen vergunning te geven.

Nieuwe leidinggevende altijd melden

Als er een nieuwe leidinggevende bijkomt, moet u dit melden bij de gemeente. U hoeft hiervoor geen nieuwe vergunning aan te vragen.

Wijziging leidinggevende

Formulier wijziging leidinggevende

Aanvullende informatie

Melden afwijken schenktijden

Voor para commerciële instellingen (bijv. sportkantines) gelden schenktijden. Deze instellingen mogen schenken van maandag tot en met vrijdag vanaf 10:00 tot 24:00 uur en op zaterdag en zon- en feestdagen vanaf 12:00 tot 19:00 uur. Wanneer u wilt afwijken van deze schenktijden, moet u hiervan melding doen of een ontheffing aanvragen.

Online formulier Schenktijden melding afwijking 

Gebruiksmelding

Denkt u er ook aan dat u een gebruiksmelding doet wanneer er meer dan 50 personen tegelijk aanwezig kunnen zijn in de onderneming. Dit is een verplichting op grond van het Bouwbesluit 2012 (artikel 1.18). U kunt een gebruiksmelding (melding brandveilig gebruik) indienen via het Omgevingsloket Online (OLO) op http://www.omgevingsloket.nl(externe link). De indieningsvereisten van deze melding staan omschreven in artikel 1.19 van het bouwbesluit 2012. Een gebruiksmelding wordt ten minste vier weken voor de voorgenomen aanvang van het gebruik ingediend.

Terras

Als een ondernemer bij zijn openbare inrichting een terras wil exploiteren moet hiervan melding worden gedaan.

Hoe lang duurt het?

 • U krijgt binnen 8 weken bericht.
 • Als u de vergunning aanvraagt voor een vereniging of stichting krijgt u binnen 6 maanden bericht.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Contact

Heeft u gevonden wat u zocht?