Wat is het?

Voor het starten of overnemen van een horecabedrijf hebt u een exploitatievergunning nodig. Dit geldt wanneer daarbij geen alcoholische dranken worden aangeboden. Naast de aanvraag zal er tevens een Bibob-procedure worden opgestart. Hiervoor moet u een vragenlijst invullen. De aanvraagformulieren en de vragenlijst voor de Bibob-procedure kunt u bij het team Openbare Orde aanvragen.

Wanneer u een horecabedrijf start/overneemt waar wel alcoholische dranken worden aangeboden moet u een aanvraag alcoholvergunning indienen.

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

Voorwaarden

In een exploitatievergunning staan voorwaarden. Deze voorwaarden hebben te maken met overlast, veiligheid en fatsoen. U vraagt een exploitatievergunning aan bij de gemeente als:

 • U een horecabedrijf wilt starten of overnemen;
 • U uw horecabedrijf wilt uitbreiden door een verbouwing;
 • De rechtsvorm van uw horecabedrijf verandert;
 • Uw horecabedrijf een andere leidinggevende krijgt;
 • U een terras wilt starten of uw terras wilt uitbreiden;
 • U met uw horecabedrijf nieuwe activiteiten gaat uitvoeren.

Dit geldt voor elk horecabedrijf, ook als u geen alcohol schenkt. Een horecabedrijf is bijvoorbeeld een:

 • Hotel;
 • Restaurant, café of snackbar;
 • Discotheek;
 • Buurthuis of clubhuis.

Hoe werkt het?

De volgende voorwaarden zijn van toepassing om voor een exploitatievergunning in aanmerking te komen:

 • De houder/leidinggevende is minimaal 21 jaar en van onbesproken gedrag. De gemeente kan vragen om een Verklaring omtrent het gedrag (VOG).
 • De omgeving heeft geen last van uw horecabedrijf. De gemeente kan vragen dat u daartoe maatregelen neemt.
 • De exploitatie van de openbare inrichting is niet in strijd met het geldende omgevingsplan.

De aanvrager neemt contact op met de gemeente voor het maken van een afspraak voor een intakegesprek. De aanvrager neemt de aanvraag (inclusief bijlagen) mee naar het intakegesprek. In het intakegesprek controleert de gemeente of de gegevens correct en compleet zijn.

Bij een onvolledige of onjuiste aanvraag wordt de aanvrager verzocht de ontbrekende stukken/gegevens alsnog in te dienen. Dit kan betekenen dat de beslistermijn opgeschort wordt.

Er vindt een vervolggesprek plaats waarin de aanvraag om een exploitatievergunning en het Bibob vragenformulier met de aanvrager doorgesproken wordt.

Op basis van de toetsing wordt de beslissing genomen de vergunning te verlenen of te weigeren.

Het besluit wordt gepubliceerd in Kernpunten in de 'Dalfser Marskramer'. Hierin wordt aangegeven dat voor derden de mogelijkheid bestaat om bezwaar aan te tekenen tegen het besluit.

Wat moet ik doen?

De aanvrager neemt contact op met de gemeente voor het maken van een afspraak voor een intakegesprek. De aanvrager neemt de aanvraag (inclusief bijlagen) mee naar het intakegesprek. In het intakegesprek controleert de gemeente of de gegevens correct en compleet zijn.

Bij een onvolledige of onjuiste aanvraag wordt de aanvrager verzocht de ontbrekende stukken/gegevens alsnog in te dienen. Dit kan betekenen dat de beslistermijn opgeschort wordt.

Er vindt een vervolggesprek plaats waarin de aanvraag om een exploitatievergunning en het Bibob vragenformulier met de aanvrager doorgesproken wordt.

Op basis van de toetsing wordt de beslissing genomen de vergunning te verlenen of te weigeren.

Aanvullende informatie

Gebruiksmelding

Denkt u er ook aan dat u een gebruiksmelding doet wanneer er meer dan 50 personen tegelijk aanwezig kunnen zijn in de onderneming. Dit is een verplichting op grond van Bouwbesluit 2012 (artikel 1.18).

U kunt een gebruiksmelding (melding brandveilig gebruik) indienen via het Omgevingsloket. De indieningsvereisten van deze melding staan omschreven in artikel 1.19 van het bouwbesluit 2012.

Een gebruiksmelding wordt ten minste vier weken voor de voorgenomen aanvang van het gebruik ingediend.

Wat heb ik nodig?

 • Een bedrijfs- of ondernemingsplan met informatie over de werkzaamheden, de producten en de mensen voor wie uw horecabedrijf bedoeld is.
 • Een huurovereenkomst, eigendomsbewijs of pachtovereenkomst van het pand.
 • Een plattegrond van het pand met de ligging, indeling, de verschillende ruimten en de grenzen van het terrein.
 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van alle leidinggevenden die in loondienst zijn.
 • Een kopie van de arbeidsovereenkomst van alle leidinggevenden die in loondienst zijn.
 • Een ingevuld Bibob-formulier.

Hoelang duurt het?

Binnen 8 weken hoort u van de gemeente of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met maximaal 8 weken verlengen.

Contact

Heeft u gevonden wat u zocht?