Inschrijven vanaf 22 maart 2024 

Voorgenomen verkoop van bouwkavels op het bedrijventerrein ’t Febriek Zuid II in Lemelerveld door de gemeente Dalfsen - 2024

In november 2023 vond de eerste uitgifte plaats voor de verkoop van bedrijfskavels op 't Febriek Zuid II in Lemelerveld. Via deze weg informeren wij u over de volgende voorgenomen verkoop van de resterende kavels. Drie kavels worden hierbij opnieuw aangeboden (hieronder de kavels A, L en M). Kavel H is gesplitst in drie kavels (hieronder de kavels H, O en P). 

Op de website staat vanaf 12 maart 2024 de uitgiftebrochure met de volgende informatie: de procedure, de voorwaarden, de conceptovereenkomst, informatie over de kavels, het bestemmingsplan/omgevingsplan en overige relevante informatie.

De volgende bouwkavels gaan in de verkoop:

Kavel    ca. oppervlakte          koopsom incl.btw       Locatie
A           9.600 m²                     € 1.335.840,00          zicht
H           6.000 m²                    €    580.800,00           niet zicht
L           4.500 m²                     €    626.175,00           zicht
M          4.500 m²                     €    626.175,00           zicht
O           3.000 m²                    €   290.400,00            niet zicht
P           3.000 m²                     €    290.400,00           niet zicht

De gemeente Dalfsen zal deze percelen uitgeven middels een verkoopprocedure inhoudende verkoop bij binnenkomst van een inschrijving per email. Alle geïnteresseerden kunnen hieraan meedoen. Indien u in aanmerking wenst te komen voor de aankoop van één van de bouwkavels, dan kunt u zich van 22 maart 2024 12.00 uur tot en met 29 maart 2024 12.00 uur per e-mail inschrijven via het mailadres gemeente@dalfsen.nl

Bij uw inschrijving dient u in de mail uw Naam, Adres, Woonplaats, Telefoonnummer, Bedrijfsnaam etc. te vermelden. Ook de verplichte bijlage, een uittreksel KvK, moet zijn bijgevoegd. Uw inschrijving heeft als onderwerp ‘2024 bouwkavels ’t Febriek Zuid II’. 

U kunt uw inschrijving mailen vanaf 22 maart 2024 12.00 uur tot en met 29 maart 2024 12.00 uur. Wij hanteren de datum en het tijdstip van ontvangst van deze mail in de mailbox gemeente@dalfsen.nl.

Alle inzendingen die buiten de inschrijvingstermijn zijn ontvangen, zijn uitgesloten van deelname. 

Uw bouwplan dient uiteraard te voldoen aan de voorwaarden zoals opgenomen in het geldende omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan) en het Addendum op de welstand.

Voor de kavels die na deze uitgifteronde nog resteren wordt op een nader te bepalen datum een nieuwe uitgifte georganiseerd. 

De gemeente Dalfsen geeft met deze publicatie van het voornemen uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778), meer in het bijzonder het bepaalde in rechtsoverweging 3.1.6.

Informatie: Voor eventuele vragen of inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer U. Lautenbach via 0529-488 309 of u.lautenbach@dalfsen.nl.  

Informatie

Heeft u gevonden wat u zocht?