Belangstelling

Wij houden geen belangstellendenregistratie bij. 
Via deze pagina informeren wij over lopende en komende uitgiftes en de nog beschikbare kavels. Voor een actueel aanbod kunt u mailen naar wonen@dalfsen.nl

Oosterdalfsen Noord

Voor de nieuwe uitbreidingswijk van de kern Dalfsen loopt de bestemmingsplanprocedure. Kijk hier voor meer informatie.

De uitgifte van kavels wordt verwacht in 2025.

Aanvullende informatie

Wanneer u een bouwkavel of een projectwoning koopt van of via de gemeente Dalfsen zijn de verkoopvoorwaarden van de gemeente Dalfsen van toepassing. Deze zijn opgenomen in de overeenkomst. Een modelovereenkomst vindt u op de website.

De woning die u gaat bouwen moet voldoen aan eisen en regels die zijn vastgelegd in het bestemmingsplan, een beeldkwaliteitsplan en de Welstandnota. De bestemmingsplannen en van toepassing zijnde beeldkwaliteitsplannen zijn te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl.(externe link)

Documenten

Contact

Heeft u gevonden wat u zocht?