Wat is het?

Met de subsidieregeling wil de gemeente Dalfsen initiatieven stimuleren die zorgen voor promotie van de gemeente Dalfsen in Nederland, die bijdragen aan een florerende economie in Dalfsen en die gericht zijn op de bezoekers van Dalfsen. De aandachtsgebieden zijn: cultuur, natuur, historie, economie, sport en recreatie.

Aanvragen

  • Een projectplan met daarin de beschrijving van de activiteiten en de doelen die worden nagestreefd en hoe de activiteiten bijdragen aan de doelen;
  • Een begroting inclusief dekkingsplan.*

*een dekkingsplan is een plan waaruit blijkt hoe de verschillende begrotingsposten gedekt worden. Uit het dekkingsplan moet in ieder geval blijken welke andere subsidies zijn aangevraagd en/of verleend, door welke instantie en voor welk jaar.

Werkwijze

Er zijn drie subsidieronden per jaar.

Voor 15 januari, voor 15 april en voor 15 augustus moeten aanvragen uiterlijk ingediend zijn om in aanmerking te komen voor een subsidie in datzelfde jaar.

  • Als de aanvraag is ingediend voor 15 januari wordt voor 1 maart een besluit genomen en bericht aan de aanvrager of er wel of niet subsidie wordt toegekend.
  • Als de aanvraag is ingediend voor 15 april wordt voor 1 juni een besluit genomen of subsidie wel of niet wordt toegekend.
  • Als de aanvraag is ingediend voor 15 augustus wordt voor 1 oktober een besluit genomen of subsidie wel of niet wordt toegekend.

Voorwaarden voor indienen aan vraag en toekennen subsidie

Lees voor de volledige en actuele voorwaarden voor het aanvragen en toekennen van evenementensubsidie.

Beleidsregel Gemeentepromotie

Contact

Gevonden wat u zocht?