Wat is het?

Als bedrijf, vereniging of school mag u een paar keer per jaar een festiviteit organiseren waarbij u veel geluid maakt. Bijvoorbeeld:

 • een muziekoptreden bij een café
 • een straatfeest samen met andere verenigingen
 • een personeelsfeest met een band of dj
 • een schooltoernooi

Een inrichting mag maximaal 12 keer per kalenderjaar een incidentele festiviteit hebben waarbij de geldende geluidsnormen verruimd zijn. Voor sportactiviteiten is het voor een inrichting maximaal 12 keer per kalenderjaar mogelijk om de verlichting langer aan te houden.

Kennisgeving

Voor een verruiming van de geluidsnormen of de verlichtingsperiode dient minimaal twee weken van tevoren een kennisgeving ingediend te worden. Hiervoor maakt u gebruik van het onderstaande digitale formulier.

Online formulier Kennisgeving incidentele festiviteiten

Aanvullende informatie

 1. Het is een inrichting toegestaan maximaal 12 incidentele festiviteiten per kalenderjaar te houden waarbij de geluidsnormen als bedoeld in de artikelen 2:17, 2:19 en 2:20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4:5 van deze verordening niet van toepassing zijn.
 2. Het is een inrichting toegestaan om tijdens maximaal 12 incidentele festiviteiten per kalenderjaar de verlichting langer aan te houden ten behoeve van sportactiviteiten.
 3. De kennisgeving moet uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de festiviteit worden aangeleverd bij de gemeente.
 4. Op de dagen als bedoeld in het eerste lid wordt het ten gehore brengen van extra muziek – hoger dan de geluidsnorm als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.18 en 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4:5 van deze verordening – uiterlijk om 24:00 uur beëindigd.
 5. Bij het ten gehore brengen van muziekgeluid blijven ramen en deuren gesloten, behoudens voor het onmiddellijk doorlaten van personen of goederen.

Wat moet ik doen?

U meldt uw festiviteit bij de gemeente. Geef hierbij de volgende informatie:

 • omschrijving van activiteiten
 • datum en tijdstip
 • wat voor geluid er gemaakt wordt (muziek, gejuich, megafoon etc.)
 • op welke tijd en plaats dit gebeurt

Doe uw melding uiterlijk 2 weken van tevoren.

Andere vergunningen of ontheffingen

Vraag aan de gemeente of u nog andere vergunningen of ontheffingen moet aanvragen. Bijvoorbeeld een parkeerontheffing of ontheffingen voor het schenken van alcohol.

Contact

Heeft u gevonden wat u zocht?