Wat is het?

Wilt u een evenement organiseren, zoals een feest, festival, popconcert, braderie, optocht of sportwedstrijd op de openbare weg? Dan vraagt u een evenementenvergunning aan bij de gemeente.

Voor het houden van feestjes in eigen tuin is geen vergunning of melding vereist als het een besloten karakter heeft en er maximaal 75 bezoekers zijn. Een klein evenement hoeft u alleen te melden bij de gemeente, hiervoor is geen evenementenvergunning nodig (denk bijvoorbeeld aan een straatfeest).

Hoe werkt het?

Wanneer u een kleinschalig evenement wilt organiseren, hoeft u niet meer in alle gevallen een evenementenvergunning aan te vragen.

Als uw evenement aan onderstaande voorwaarden voldoet, volstaat een melding. De evenementen genoemd in het aanwijzingsbesluit meldingsplichtige evenementen (externe link)vallen (onder voorwaarden) ook onder de meldingsplicht.

 • Er komen 75 personen of minder (inclusief organisatie);
 • Het evenement vindt plaats tussen 07:00 en 24:00 uur;
 • Muziek wordt alleen ten gehore gebracht tussen 07:00 en 23:00 uur;
 • De rijbaan, (brom)fietspaden en parkeerplaatsen blijven vrij en hulpdiensten kunnen ongehinderd passeren;
 • Slecht kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 25 m2 per object en een minimale onderlinge afstand van 5 meter;
 • De melding wordt uiterlijk 14 werkdagen voorafgaand aan het evenement gedaan.

Voldoet uw evenement niet aan alle bovengenoemde voorwaarden? Dan moet u een evenementenvergunning aanvragen.

Bij het organiseren van een groot evenement moet u rekening houden met het volgende:

 • Tijdens het evenement vindt verstrekking van alcoholische dranken plaats, buiten de normale horecabedrijven. Hiervoor heeft u ook een ontheffing artikel 35 Alcoholwet(externe link)
 • Op het evenement wordt live muziek of een geluidsinstallatie gebruikt, zodat dat de omgeving hiervan hinder kan ondervinden, dan heeft u hiervoor een ontheffing geluidhinder nodig.
 • Voor het evenement kan een ontheffing van de eindtijd (tot uiterlijk 01:00 uur) aangevraagd worden.

Wat heb ik nodig?

 • Volledig ingevuld en ondertekend .
 • Een duidelijke plattegrond op schaal (1:100 of 1:500). Uit de plattegrond moet blijken hoe het evenemententerrein wordt ingericht en welke objecten worden geplaatst;
 • Als er een tent wordt geplaatst, moet er een een duidelijke plattegrond en indeling van de tent op schaal worden bijgevoegd ;
 • Een volledig ingevuld ;
 • Een mobiliteitsplan (verkeersmaatregelen, afzettingen, inzet verkeersregelaars e.d.).

Een aanvraag om een evenementenvergunning moet minimaal 8 weken van te voren worden ingediend.

Melding klein evenement

Online formulier Melding klein evenement

Ontheffing artikel 35 Alcoholwet

Gaat u bij het evenement ook zwak alcoholische dranken schenken en wordt dit verzorgd door een catering- / horecabedrijf? Dan moet het bedrijf een aanvraag ontheffing artikel 35 Alcoholwet indienen.

Wat moet ik doen?

Voor het organiseren van een groot evenement dient u minimaal 8 weken van tevoren een aanvraag in bij de gemeente.

Nadat de aanvraag en de bijbehorende documenten zijn ingediend, controleert de gemeente of de gegevens correct en compleet zijn. Wanneer er gegevens ontbreken of onvolledig zijn, ontvangt u per post of telefoon een verzoek om de ontbrekende stukken alsnog in te dienen. 

Afhankelijk van de aard en grootte van het evenement vindt er een vooroverleg plaats tussen de organisatie, politie, veiligheidsregio en gemeente.

Aanvullende informatie

Gaat u bij het evenement ook zwak alcoholische dranken schenken en wordt dit verzorgd door een catering- / horecabedrijf? Dan moet het bedrijf een indienen.

Bij het organiseren van een evenement moet u ook denken aan het afsluiten van verzekeringen. Het is aan te raden tenminste een Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor het geval u als organisatie aansprakelijk gesteld wordt.Wanneer u een activiteit organiseert waarvoor geen evenementenvergunning nodig is (bijvoorbeeld voor een besloten feest), maar één van onderstaande situaties wel van toepassing is, moet u een gebruiksmelding indienen.

 • Er wordt in een tijdelijke verblijfsruimte bedrijfsmatig of voor verzorging nachtverblijf geboden aan meer dan 10 personen;
 • Er wordt in een tijdelijke verblijfsruimte verzorging geboden aan meer dan 10 personen onder 12 jaar of meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen;
 • U wilt gebruik maken van een tijdelijke verblijfsruimte die is bestemd voor meer dan 150 personen.

Onder een tijdelijke verblijfsruimte (bouwsel) wordt verstaan: een bijeenkomsttent, tribune, podium of iets dergelijks.

De melding moet minimaal 4 weken voor de start van de activiteit worden ingediend bij de gemeente.

Hoe lang duurt het?

 • U ontvangt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u de vergunning krijgt.
 • Voor middelgrote evenementen ontvangt u binnen 6 weken bericht.

Melding klein evenement

U krijgt bericht als de gemeente wil dat u zich aan bepaalde regels houdt. Ook als zij uw evenement verbiedt, krijgt u bericht. Dit bericht krijgt u binnen 5 werkdagen nadat u uw melding hebt gedaan.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken: