Wat is het?

Wilt u een evenement organiseren, zoals een feest, festival, popconcert, braderie, optocht of sportwedstrijd op de openbare weg? Dan vraagt u een evenementenvergunning aan bij de gemeente.

Voor het houden van feestjes in eigen tuin is geen vergunning of melding vereist als het een besloten karakter heeft en er maximaal 75 bezoekers zijn. Een klein evenement hoeft u alleen te melden bij de gemeente, hiervoor is geen evenementenvergunning nodig (denk bijvoorbeeld aan een straatfeest).

Hoe werkt het?

Wanneer u een kleinschalig evenement wilt organiseren, hoeft u niet meer in alle gevallen een evenementenvergunning aan te vragen.

Als uw evenement aan onderstaande voorwaarden voldoet, volstaat een melding. De evenementen genoemd in het aanwijzingsbesluit meldingsplichtige evenementen (externe link)vallen (onder voorwaarden) ook onder de meldingsplicht.

 • Er komen 75 personen of minder (inclusief organisatie);
 • Het evenement vindt plaats tussen 07:00 en 24:00 uur;
 • Muziek wordt alleen ten gehore gebracht tussen 07:00 en 23:00 uur;
 • De rijbaan, (brom)fietspaden en parkeerplaatsen blijven vrij en hulpdiensten kunnen ongehinderd passeren;
 • Slecht kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 25 m2 per object en een minimale onderlinge afstand van 5 meter;
 • De melding wordt uiterlijk 14 werkdagen voorafgaand aan het evenement gedaan.

Voldoet uw evenement niet aan alle bovengenoemde voorwaarden? Dan moet u een evenementenvergunning aanvragen.

Bij het organiseren van een groot evenement moet u rekening houden met het volgende:

 • Tijdens het evenement vindt verstrekking van alcoholische dranken plaats, buiten de normale horecabedrijven. Hiervoor heeft u ook een ontheffing artikel 35 Alcoholwet(externe link)
 • Op het evenement wordt live muziek of een geluidsinstallatie gebruikt, zodat dat de omgeving hiervan hinder kan ondervinden, dan heeft u hiervoor een ontheffing geluidhinder nodig.
 • Voor het evenement kan een ontheffing van de eindtijd (tot uiterlijk 01:00 uur) aangevraagd worden.

Wat heb ik nodig?

 • Volledig ingevuld en ondertekend .
 • Een duidelijke plattegrond op schaal (1:100 of 1:500). Uit de plattegrond moet blijken hoe het evenemententerrein wordt ingericht en welke objecten worden geplaatst;
 • Als er een tent wordt geplaatst, moet er een een duidelijke plattegrond en indeling van de tent op schaal worden bijgevoegd ;
 • Een volledig ingevuld ;
 • Een mobiliteitsplan (verkeersmaatregelen, afzettingen, inzet verkeersregelaars e.d.).

Een aanvraag om een evenementenvergunning moet minimaal 8 weken van te voren worden ingediend.

Melding klein evenement

Online formulier Melding klein evenement

Ontheffing artikel 35 Alcoholwet

Gaat u bij het evenement ook zwak alcoholische dranken schenken en wordt dit verzorgd door een catering- / horecabedrijf? Dan moet het bedrijf een aanvraag ontheffing artikel 35 Alcoholwet indienen.

Wat moet ik doen?

 • Vraag de vergunning aan bij de gemeente.
 • Voor grote evenementen doet u dit minstens 16 weken van tevoren. Voor middelgrote evenementen doet u dit minstens 8 weken van tevoren.
 • Als u alleen een melding hoeft te doen, doet u dit minstens 1 week van tevoren.
 • Geef de volgende informatie:
  • naam van de organisator
  • naam van de contactpersoon op het evenement
  • omschrijving van activiteiten op het evenement
  • datum en tijdstip van het evenement
  • datum en tijdstip van het opbouwen en afbouwen van het evenement
  • verwachte aantal bezoekers of deelnemers
  • beschikbare hulpploegen, zoals EHBO en beveiliging
  • of er straten afgesloten moeten worden
  • verwachte geluid (soort, tijd, locatie)
  • manier van stroomvoorziening
  • of u zwak-alcoholhoudende dranken schenkt
  • tekening van het evenemententerrein of de route van bijvoorbeeld een optocht
  • technische gegevens over bouwwerken op het evenemententerrein
  • hoe en door wie het terrein of de route na afloop wordt schoongemaakt

Andere vergunningen of ontheffingen

Het kan zijn dat u nog andere vergunningen of ontheffingen moet aanvragen. Denk bijvoorbeeld aan een omgevingsvergunning(externe link),  parkeerontheffing, verwijzingsborden of een ontheffing voor het schenken van alcohol.

Aanvullende informatie

Gaat u bij het evenement ook zwak alcoholische dranken schenken en wordt dit verzorgd door een catering- / horecabedrijf? Dan moet het bedrijf een indienen.

Bij het organiseren van een evenement moet u ook denken aan het afsluiten van verzekeringen. Het is aan te raden tenminste een Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor het geval u als organisatie aansprakelijk gesteld wordt.Wanneer u een activiteit organiseert waarvoor geen evenementenvergunning nodig is (bijvoorbeeld voor een besloten feest), maar één van onderstaande situaties wel van toepassing is, moet u een gebruiksmelding indienen.

 • Er wordt in een tijdelijke verblijfsruimte bedrijfsmatig of voor verzorging nachtverblijf geboden aan meer dan 10 personen;
 • Er wordt in een tijdelijke verblijfsruimte verzorging geboden aan meer dan 10 personen onder 12 jaar of meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen;
 • U wilt gebruik maken van een tijdelijke verblijfsruimte die is bestemd voor meer dan 150 personen.

Onder een tijdelijke verblijfsruimte (bouwsel) wordt verstaan: een bijeenkomsttent, tribune, podium of iets dergelijks.

De melding moet minimaal 4 weken voor de start van de activiteit worden ingediend bij de gemeente.

Hoe lang duurt het?

 • U ontvangt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u de vergunning krijgt.
 • Voor middelgrote evenementen ontvangt u binnen 6 weken bericht.

Melding klein evenement

U krijgt bericht als de gemeente wil dat u zich aan bepaalde regels houdt. Ook als zij uw evenement verbiedt, krijgt u bericht. Dit bericht krijgt u binnen 5 werkdagen nadat u uw melding hebt gedaan.

Hoelang duurt het?

 • U ontvangt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u de vergunning krijgt.
 • Voor middelgrote evenementen ontvangt u binnen 6 weken bericht.

Melding klein evenement

U krijgt bericht als de gemeente wil dat u zich aan bepaalde regels houdt. Ook als zij uw evenement verbiedt, krijgt u bericht. Dit bericht krijgt u binnen 5 werkdagen nadat u uw melding heeft gedaan.

Extra informatie

Wilt u met sportmotoren het geluidsniveau overschrijden op een evenement of sportterrein? Dan moet u een ontheffing aanvragen bij de provincie.

Contact

Heeft u gevonden wat u zocht?