Bij het landelijk Tijdelijk Noodfonds Energie kunt u hulp vragen. In Dalfsen staat een team klaar om u hierbij te helpen.

Huishoudens met een laag inkomen en hoge energierekening kunnen bij het Noodfonds aankloppen. De financiële hulp wordt geboden over de periode oktober 2022 tot en met maart 2023.

Niet iedereen komt in aanmerking voor de steun. Huishoudens met een krappe beurs en een hoge energierekening kunnen zich aanmelden via www.noodfondsenergie.nl

Wanneer u hulp nodig heeft bij het aanvragen kun u contact opnemen met het team in Dalfsen. Zij komen bij u thuis om samen met u de aanvraag bij het Noodfonds in te dienen.

Team ondersteuning

Het team bestaat uit vrijwilligers van Humanitas, Schuldhulpmaatje en een aantal vrijwilligers.

Aanmelden voor ondersteuning?

Wanneer komt u in aanmerking voor financiële steun?

  • 1. Een huishouden heeft maximaal twee keer zo veel bruto inkomen als het bruto sociaal minimum. 
    • Voor een alleenstaande ligt het maximumbedrag op € 2.980,- per maand. (bedrag is inclusief 8 procent vakantiegeld).
    • Voor een huishouden met meer dan 1 volwassene ligt het maxiumbedrag op € 3.793,-.(bedrag is inclusief 8 procent vakantiegeld).
  • 2. Er wordt gekeken naar de hoogte van uw energierekening. Alleen huishoudens waarvan de energierekening 10% tot 13% of meer bedraagt van het bruto inkomen kunnen zich bij het Noodfonds aanmelden.

Waar bestaat dan de steun uit?

  • De steun bestaat eruit dat het Noodfonds vergoedt een deel van uw energierekening dat boven de 10% of 13% ondergrens zit.
    • Voorbeeld: stel uw bruto-inkomen is € 2.000,- en uw energierekening is € 250,- dan krijgt u € 50,- per maand vergoed.

Niet gevonden wat u zocht?